FrontCore logo
Blikkfanger

Hva er opplæring og tilpasset opplæring?

av | jun 18, 2024 | Blogg, Læring

 En kvinnelig instruktør med briller står foran en gruppe deltakere og forklarer et emne under en opplæringsøkt.

Opplæring er en forutsetning for en kreativ og produktiv gruppe med kolleger, som ikke bare utfører arbeidsoppgavene som de skal, men som også yter det lille ekstra. Opplæring legger grunnlaget for at kollegene dine faktisk kan utføre arbeidsoppgavene, og som leder eller ansvarlig for opplæring i en bedrift, er du ansvarlig for å tilpasse opplæringen etter deres behov. Usikker på hva tilpasset opplæring betyr? Her får du innblikk i hvordan du tilpasser opplæringsforløpet etter behov og forventninger. 

 

Hva er opplæring? 

Opplæring er en forlengelse av læring, men hvor den som lærer har mindre frihet selv til å velge hva man opptar av kunnskap. Det er et sentralt konsept på enhver arbeidsplass, der ofte nyansatte blir dratt inn i et opplæringsforløp og får en grundig innføring i hva jobben innebærer. I praksis vil de få overført kollegers eller instruktørens holdninger, kompetanser og ferdigheter. 

Opplæring er en løpende prosess 

Opplæring er for mange selve introduksjonen til nye arbeidsoppgaver. Men opplæring skjer ikke bare i starten av ens karriere, det er noe man blir eksponert for kontinuerlig gjennom jobben sin. Nye arbeidsoppgaver, ønsker fra bedriften eller krav på kunder og markedet, gjør det nødvendig å tilegne seg nye ferdigheter. Her kan man få hjelp av en kurstilbyder og tilby interne eller eksterne opplæringskurs til sine ansatte. Hvis du selv organiserer opplæringen i bedriften, kan du i stedet benytte deg av smarte administrasjons- og opplæringsverktøy, som TMS eller LMS

Les også: Hva er læring, og hvordan oppfordrer du til at folk lærer best mulig? 

En mannlig instruktør smiler mens han leder en diskusjon med en gruppe deltakere i et lyst klasserom

Tilpass læringen etter den enkeltes behov

Det finnes ulike forutsetninger for å lykkes med jobben sin, og derfor er det viktig å tilpasse opplæringen etter behov og muligheter. Erfaring, utdanning og alder er variabler som påvirker hvordan man bør organisere opplæringen. Ofte er nyansatte og unge den primære gruppen som krever tilpasset opplæring. Erfaring er heller aldri en grunn til ikke å gi opplæring. Behovet for opplæring bør derfor vurderes ut fra faglig eller personlig kompetanse. 

 

Hva er tilpasset opplæring? 

Tilpasset opplæring omhandler behovet til den enkelte person. Ta utgangspunkt i den konkrete situasjonen eller arbeidsoppgaven, og tilpasse opplæringen etter hvilken oppgave som skal løses, hva jobben omhandler og hvilke forutsetninger personen har for å lykkes. Et tilpasset opplæringsforløp tar utgangspunkt i hvordan du gjennomfører ordinær opplæring, men legger ekstra vekt på hvordan du kan justere forløpet etter behov og nivå. 

En leder og en ansatt ler sammen under opplæring ved hjelp av et nettbrett på kontoret.

Ulike typer opplæring 

Det finnes mange ulike typer opplæring, for eksempel opplæring i nødvendige systemer eller digitale verktøy. Hvis du introduserer unge ferdigutdannede som har startet i sin første jobb, er det spesielt viktig å lære dem opp i hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Er det noen særlige retningslinjer de skal følge eller noen risikoer forbundet med jobben, må de opplyses om dette. Ofte er de nemlig ikke så oppmerksomme på en potensiell risiko ved en arbeidsoppgave. 

Ellers handler opplæring ofte om å lære opp nye medarbeidere i arbeidsoppgaver, eller lære opp eksisterende kolleger i endrede arbeidsoppgaver. Samtidig kan behovet for opplæring dukke opp hvis det er et ønske om kompetanseheving eller videreutdanning i bedriften. Som en oppsummering, kan man derfor si at opplæring avhenger av hvem som skal bli opplært og hvilke forventninger de har til opplæringen. 

Har du ansvar for opplæring på arbeidsplassen din? Dra nytte av et TMS-system for å gjøre opplæringsforløpet enda mer smidig. 

 

Slik gjennomfører du opplæring 

Nå som vi har en klarhet i hva opplæring og tilpasset opplæring er, og hvordan de henger sammen, kan vi dypdykke i hvordan opplæring fungerer i praksis. Nedenfor har du en trinnvis liste over hvordan opplæring vanligvis gjennomføres: 

  1. Gi informasjon om arbeidsoppgavene og demonstrere hvordan oppgaven skal utføres. 
  2. Sørg for at deltakerne får praktisk trening i hvordan oppgaven skal utføres. 
  3. Det er viktig at opplæringen er forståelig og oppleves intuitiv for den enkelte, for eksempel at det gis på et språk personen forstår. 
  4. Gjenta opplæring hvis nødvendig eller når nye og andre behov oppstår. 

 

Hvordan skiller tilpasset opplæring seg fra alminnelig opplæring? 

Det er naturligvis mye som er det samme i et tilpasset opplæringsforløp som i et alminnelig opplæringsforløp. Du kan derfor ta utgangspunkt i punktlisten vi gikk gjennom tidligere, med alle trinnene for opplæring i praksis, og bygge ut denne med gode råd og tips til tilpasset opplæring. Nedenfor tar vi deg gjennom noen nyttige innspill:

Jeg vil tilpasse opplæringen, hvor begynner jeg?

Første steg av tilpasset opplæring, er å informere den ansatte om hva man skal lære, hvorfor man skal lære det og hva planen er for å lære det. Deretter handler det om å imøtekomme personen der den er, altså tilpasse opplæringen etter hvilke erfaringer, kunnskaper og behov den har. Tilpasset opplæring betyr å tilrettelegge med diverse læringsmateriell, aktiviteter og former for læring, og dette må du derfor bruke aktivt i forløpet. 

Lever et fleksibelt og forståelig opplæringsforløp 

Et tilpasset opplæringsforløp har som mål å skape mestringsfølelse og læringsglede. Forutsetningen for å lære varierer også mellom personer, og ansvaret for å tilpasse opplæringen ligger på den som lærer bort. Man forventer derfor at et tilpasset opplæringsforløp har oppnåelige mål og setter ambisiøse, men realistiske forventninger til personen. 

Slik oppnår du et høyere læringsutbytte 

I et tilpasset opplæringsforløp ønsker man at læringen gir det samme utbyttet som alle andre opplæringsforløp, og derfor legger ekstra ressurser på å vurdere personens kompetanse og kartlegge hvilke insentiver den har for å lære best mulig. Man ønsker at dette skal resultere i et enda høyere læringsutbytte, som er målet med tilpasset opplæring. 

Tilpasset opplæring i praksis

  1. Start med å kartlegge hvilke kunnskaper, erfaringer og andre forutsetninger for å lære personen har. Dette utgjør grunnlaget for et tilpasset opplæringsforløp, og vil gjøre det lettere å innfri de behovene som personen har. 
  2. Sett klare forventninger til hverandre. Som instruktør må du sette ambisiøse og realistiske forventninger til personen, og som den som lærer, må du føle at du kan innfri disse forventningene. 
  3. Dra nytte av materiell, verktøy og ulike former for praktisk opplæring som er tilpasset emnet og nivået. La personen prøve og feile, og utfolde seg i diverse ressurser innenfor emnet. 
  4. Sørg for å følge godt opp og gi mulighet for feedback og evaluering underveis. Hvis du gir mulighet for at han eller hun kan komme med innspill til forløpet, kan du tilpasse det ytterligere fortløpende. 
  5. Gjør en vurdering til slutt enten ved hjelp av en test som vurderer hva personen har lært, eller gjennom en samtale, der dere vurderer hva som har gått bra og hva som kunne ha gått bedre. 

 

Krav til alminnelig og tilpasset opplæring 

Arbeidsgiver har ansvar for å sikre at alle medarbeidere får den opplæringen de trenger for å utføre jobben sin. Grundig opplæring er det eneste som gir den nyansatte forutsetningen for å lykkes i jobben sin. I noen yrker er det dessuten avgjørende for å minske risikoen for skade eller belastning. Arbeidsgiver skal også betale for opplæring, for eksempel hvis det krever et kurs eller digitale verktøy. Opplæringen bør også skje i arbeidstid. Både opplæring og tilpasset opplæring legger grunnlaget for at de ansatte kan mestre arbeidsoppgavene sine. Er man trygg på hvordan man skal utføre dem, har man også bedre sjanse for å lykkes i jobben. 

 

Kostnader ved opplæring 

Det er visse kostnader ved opplæring som det er fint å ta høyde for. Du må dekke kostnadene ved å gjennomføre kurs, invitere instruktører eller benytte deg av digitale systemer for opplæring. Samtidig må du sette av tid til å planlegge og gjennomføre opplæringen. Det er viktig å gjøre grundig research før du setter i gang med opplæringen, ettersom kvaliteten på kurset eller instruktøren er avgjørende for resultatet. 

En kvinne deltar i en online opplæring fra hjemmekontoret sitt, med en bærbar datamaskin og notater foran seg.

Opplæring har en egenverdi i seg selv

Selv om opplæring er påkrevd hvis man er ny på en arbeidsplass, er det noe alle kan ha nytte av gjennom sin karriere. Derfor oppfordrer vi til å gjennomføre kurs, slik at kollegene dine kan forbedre sine ferdigheter og øke kunnskapsnivået hele sin karriere.    

Ikke bare er det et formelt krav som du som arbeidsgiver skal rette deg etter, det er også noe som du bør ha lyst til å legge til rette for. Ja, man kan si at opplæring er verdifullt fordi det gir den ansatte nye ferdigheter, som den ellers mangler de formelle kvalifikasjonene til å innfri, men det er også verdifullt hvis den vil forbedre eksisterende ferdigheter. Opplæring gir nemlig bedriften din stor verdi, som kanskje ikke er så åpenlys for deg i dag. La oss forklare: 

Opplæring gir økt arbeidsglede 

Mestringsfølelsen øker engasjementet og sannsynligheten for at de yter maks i arbeidsoppgavene. Det er en verdi i seg selv at jobben føles meningsfylt. Hvis de i tillegg ser at du som arbeidsgiver investerer i deres utvikling, sender dette verdifulle signaler. Sannsynligvis vil det bidra til økt produktivitet og arbeidsglede.

Behold talentene dine (og videreutvikle dem)

Finnes det potensial for videreutvikling og mye muligheter for læring, er sannsynligheten stor for at ansatte forblir i jobben sin. Har du kolleger som presterer godt og er en stor ressurs på arbeidsplassen, både profesjonelt og sosialt, vil du naturligvis ta vare på dem. Ofte kan muligheter for opplæring og videreutvikling bidra til at de blir. Da beholder du kunnskapen og erfaringen deres, som både er verdifulle og kostbare å innhente hvis du må erstatte dem med noen andre.   

 

Verktøy som kan gjøre opplæring bedre 

Er du ansvarlig for opplæring på arbeidsplassen din? Da har du muligheten til å benytte deg av et e-læringsverktøy som gir enda høyere læringsutbytte. En læringsplattform, som forkortes som LMS, kan bidra til at kursdeltakere eller ansatte får et enda høyere læringsutbytte. Her kan du samle forskjellige kurs, som deltakere får tilgang på og kan ta når og hvor som helst. 

Maksimer læringsutbyttet i dag 

Med FrontCore sin digitale læringsplattform, kan du utforme kurs som kan tas hvor og når som helst, og integrere den med TMS-systemet ditt for å administrere hele kurstilbudet ditt. Med solide verktøy og en klar bevissthet om hvordan du kan lære bort og oppmuntre til læring, kan opplæringsforløpet bli enda mer smidig. 

Likte du denne artikkelen? Ikke glem å dele den:

Ansatte i FrontCore

Kort blå strek

Om FrontCore

Over 3700 kurstilbydere benytter seg av løsninger fra FrontCore – og det er ikke uten grunn. FrontCore er nemlig et av Norges ledende kompetansemiljøer innen webmarkedsføring av kurs og skysystemer for kursadministrasjon. Med over 19 års erfaring fra kursbransjen og fingeren kontinuerlig på pulsen i markedet, hjelper vi kurstilbydere med å oppnå mer effektiv drift og høyere inntekter.

Tjenester

Eline Hagene

Eline Hagene

Senior Marketing Manager

Relaterte artikler

Hvordan holde en medarbeidersamtale?

Lær hvordan du holder en effektiv medarbeidersamtale! Utforsk tips til forberedelse, gjennomføring og oppfølging, samt spørsmål du kan stille for å styrke kommunikasjon og engasjement. Gjør samtalene dine meningsfulle og få bedre resultater!

les mer

Hvordan finne målgruppen din?

Lær hvordan du identifiserer målgruppen din for bedre markedsføring. Få innsikt i å analysere eksisterende kunder, utføre konkurrentanalyser og forstå viktigheten av primær- og sekundærmålgrupper. Øk treffsikkerheten og effektiviteten i din kommunikasjon.

les mer

Hva karakteriserer en god leder?

Lær hva som kjennetegner en god leder og hvordan ledelse og læring henger sammen. Oppdag viktige egenskaper som støttende, empatisk og løsningsorientert ledelse. Få innsikt i hvordan du kan implementere effektive læringsstrategier på arbeidsplassen.

les mer

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *