FrontCore logo

Historien om FrontCore

FrontCore er i dag et av Norges ledende kompetansemiljø innen webmarkedsføring av kurs og systemer for kursadministrasjon. Hvordan kom vi hit?

Sky fylt med FrontCore-ansattes ansikter

Hvorfor vi er så lidenskapelig opptatt av det vi driver med

Er du klar over at, ifølge historikere, tok det 500 000 år fra mennesket først lærte å gjøre opp ild, til ild ble brukt til daglig?

I dag endrer verden seg hurtigere enn noensinne. Med milliarder av mennesker hyper-koblet i et sosialt nettverk uten sidestykke, spres idéer og nyvinninger øyeblikkelig og friksjonsløst. Sammen med akselererende teknologiske fremskritt, er det åpenbart at de neste tiår bærer bud om historisk transformasjon. Og….dette driver behovet for læring….og læring er det som bringer fremskritt i verden.

Dette er det som gjør oss så begeistret og lidenskapelig opptatt av det vi driver med i FrontCore. Vi utvikler skybasert programvare (SaaS) som effektiviserer arbeidsflytene i kursvirksomheter og forbedrer således deres evne til å bringe læring om nye idéer, kompetanse og nyvinninger ut til folk.

Mann underviser i historie
Kurstilbyder i oljebransjen

Hvorfor vi er her

Norges ledende rolle i utviklingen av høyteknologi innen maritim, marine og Petroleums var utgangspunktet for FrontCore. Fokuset på høyteknologi og innovasjon i disse industriene skapte et stort og kontinuerlig kompetansebehov. I kjølvannet av denne utviklingen vokste det frem et betydelig marked for kurs og opplæring, og industriledende kurstilbydere. Behovet for gode kursadministrative løsninger hos disse aktørene var forretningsidéen FrontCore ble grunnlagt på.

Hvorfor vi er her

Norges ledende rolle i utviklingen av høyteknologi innen maritim, marine og Petroleums var utgangspunktet for FrontCore. Fokuset på høyteknologi og innovasjon i disse industriene skapte et stort og kontinuerlig kompetansebehov. I kjølvannet av denne utviklingen vokste det frem et betydelig marked for kurs og opplæring, og industriledende kurstilbydere. Behovet for gode kursadministrative løsninger hos disse aktørene var forretningsidéen FrontCore ble grunnlagt på.

Kurstilbyder i oljebransjen

FrontCore har siden 2000 betjent kurstilbydere med gode kursadministrative løsninger. Våre løsninger møter både behovet for markedsføring og administrasjon. Flere tusen kurstilbyder i Norden og internasjonalt innen mange forskjellige bransjer, har i dag valgt FrontCores løsninger.

Vi er stolt av vår herkomst, og som vårt navn forplikter oss til, vi vil fortsette å lede fra fronten (Front..). Vi er svært drevet av vår visjon og behovet til våre kunders kjernevirksomhet (…Core); å bringe læring ut til folk om idéer, kompetanse og innovasjoner.

Mange kurstilbydere samlet bak pult

Kurstilbydere stoler på FrontCore

«Etter at vi gikk over til FrontCore har vår kursadministrasjon blitt av en annen verden. Vi gikk fra å trøble med Excel-lister og påmeldinger via e-post til kursadministrasjon som går som en drøm.»

Liv Grindberg

Fagansvarlig kontor og økonomi, OBI

«FrontCore er en pålitelig og fleksibel leverandør med ansatte som alltid yter god service. Det er en glede å samarbeide med dem.»

Karine Knoph

Teamleder IKT Kurs & Kompetanse, UiS

Hvorfor vi vil fortsette å være her

FrontCore er 100% investert i å møte behovene til kurstilbydere, 100% dedikert til våre kunders suksess, og 100% dedikert til skyen. Det er vår eneste fokus, og det vil det alltid være!

Med stadig hurtigere endringstakter og globalisering, er det helt vitalt å fostre utviklingsfokus i enhver organisasjon for å opprettholde konkurransekraften. Livslang læring er en megatrend, og behovet for å gi effektiv næring til læringsprosesser med effektive kursadministrative løsninger er en drivkraft for vår virksomhet.

En viktig differensierende faktor for FrontCore er vår dedikasjon til innovasjon og kundesuksess. Vi har et team og en kultur som er svært motivert av å finne gode innovative løsninger. Det er slikt vi skaper verdi for våre kunder, og det er det som driver oss.