FrontCore logo
Blikkfanger

Kursevalueringer: Hvordan tolker du dem riktig?

av | feb 25, 2020 | Kursadministrasjon

Pall med mest populære kurs

Å holde kurs uten å spørre deltakerne dine om kursevalueringer i etterkant er litt som å kjøre en bil uten ratt.

Kursevalueringer er nemlig retningsgivende for både instruktørens arbeid i og utenfor klasserommet, samt for kursvirksomheten som helhet.

Hvor mye du får ut av evalueringene forutsetter likevel at du vet hvordan du skal lese, organisere og tolke svarene du har samlet inn. I tillegg trenger du også å vite hvordan du kan bruke disse tolkningene til å forbedre kurstilbudet ditt.

I dag tenkte jeg derfor å dele noen av mine 8 beste tips til hvordan du gjør nettopp dette.

 

Du kan ikke gjøre gull av gråstein

Før du kan sette deg ned og ta en dypdykk i dataene du har samlet inn, er det to ting som bør være på plass:

 

1. Gode skjemaer for kursevaluering

Gode tolkninger starter med selve evalueringsskjemaet. De beste skjemaene for kursevaluering inneholder få, velformulerte spørsmål som er blitt valgt ut med nøye omtanke. Først når de riktige spørsmålene er på plass vil du få gode svar som du kan tolke og bruke til videreutvikling av kursene dine.

“Effective interpretation starts with the survey itself.” @gigigriffis

Så, hvordan velger du ut de riktige spørsmålene til evalueringen av kurset ditt?

Mulighetene er mange, men jeg anbefaler deg å lese mitt siste blogginnlegg med 5 tips til hvordan du kan lage gode evalueringsskjemaer. Bruker du disse tipsene vil du sitte igjen med et godt utgangspunkt når du skal tolke tilbakemeldingene du har fått inn.

117 eksempelspørsmål

& best practice

-  117 eksempelspørsmål i ulike kategorier

-  Hvordan oppnå høy responsrate

-  Hvordan få tilbakemeldinger av høy kvalitet

-  Hvordan effektivt samle inn evalueringer

2. Kvitt deg med papirformatet

Videre er det én ting til som vil legge grunnlaget for hvor enkelt blir for deg å tolke resultatene fra evalueringene du har samlet inn.

Til tross for de mange gode løsninger for innsamling av kursevalueringer, er det mange som gjør det vanskelig for seg selv ved å levere ut skjemaer for kursevaluering på papir.

Dette skaper naturlig nok store mengder manuelt merarbeid og gjør det vanskelig å få noe som helst fornuftig ut av kursevalueringene.

I dag finnes det uendelig med leverandører av nettbaserte spørreundersøkelser som du kan bruke. Det finnes til og med egne kursadministrative systemer som lar deg innhente kursevalueringer i samme systeme som du administrer kursene dine i. På denne måten får du alle svar samlet oversiktlig på ett sted, tilknyttet det spesifikke kurset og til den spesifikke deltakeren. Du kan til og med enkelt sammenligne hvordan ulike instruktører har blitt vurdert.

Er du redd for lav svarprosent ved bruk av elektronisk kursevaluering? Tips:

1. La deltakerne ta evalueringen på egen mobil eller PC i klasserommet før de forlater kurset.

2. Må deltakeren gjennom en elektronisk test for å kunne bestå kurset, kan du enkelt føre deltakerne gjennom et elektronisk evalueringsskjema før de får ta testen. På denne måten gjør du kursevalueringen obligatorisk.

Deltaker leverer kursevaluering på tlf

 

Hvordan tolke kursevalueringene

Nå som du har sikret deg gode data gjennom velutformede skjemaer og navigert unna papirformatet, er tiden inne for å tolke dataene du har samlet inn.

 

Se på riktig verdi

Hvordan du tolker svarene til respondentene dine avhenger selvfølgelig av hvilke spørsmål du har stilt. Det er likevel noen verdier du bør ta en titt på når du analyserer svarene på de lukkede spørsmålene dine.

Åpne spørsmål: Spørsmål som gir et fortellende svar. Dette innebærrer at spørsmålet ikke kan besvares med enkeltord som «ja» eller «nei». Respondenten må selv fylle ut svaret.

Lukkede spørsmål: Motsatt av et åpent spørsmål. På et lukket spørsmål kan ikke motparten gi svaret de selv ønsker.

Først: Pass på at du ikke går i «gjennomsnittsfella», der du kun ser på hva gjennomsnittet til et datasett forteller deg. Bak gjennomsnittstallene kan det nemlig skjule seg store variasjoner i dataene. Dessuten: Gjennomsnittet forteller deg heller ikke om deltakerne dine er enige eller uenige.

I tillegg til gjennomsnitt, kan det også (avhengig av spørsmålet) være relevant å ta en titt på følgende verdier:

Standardavvik

Definisjon: Et mål for spredningen av verdiene i et datasett

Hva den kan fortelle deg: Er standardavviket lavt, er det liten spredning. Det betyr at deltakerne dine stort sett er enige. Er standardavviket stort, er spredningen større og respondentene er svært uenige.

Median

Definisjon: Medianen er «midt på tabellen» hvis resultatene settes opp i synkende (eller stigende) rekkefølge.

Hva den kan fortelle deg: Medianen er stabil overfor ekstreme observasjoner, hvilket betyr at den ikke vil påvirkes av svært misfornøyd og svært fornøyde deltakere i samme grad som gjennomsnittet. Den vil med andre ord gi en bedre indikasjon på hvilken mening som er mest vanlig å ha.

Typetall

Definisjon: Verdien i et tallmateriale som er «mest typisk», altså det tallet som forekommer flest ganger.

Hva den kan fortelle deg: Typetallet forteller deg hvilken mening som er «mest typisk» hos deltakerne dine.

Selv om alt dette enkelt kan regnes ut i Excel og andre programmer for datatolkning, legger jeg ved linker til hvordan du kan regne deg fram til de ulike verdene:

Ved å utforske ulike verdier som datasettet ditt gir deg, vil du danne deg et mer fullstendig bilde av hva slags opplevelse deltakerne dine har fått av kurset de har deltatt på.

 

Hvordan tolke åpne spørsmål

Åpne spørsmål gir deltakerne dine muligheten til å formulere svarene sine på egenhånd. Selv om dette kan gi deg et dypere innblikk i hva hver enkelt deltaker tenker, kan det være vrient å analysere resultatene fra disse spørsmålene.

Men fortvil ikke: Det finnes metoder for dette også.

En av de vanligste måtene å analysere åpne spørsmål, er å lage ordskyer. Dette er en visuell fremstilling av de mest brukte ordene og frasene i responsene dine. De ser ofte slik ut:

Ordsky om kurs og opplæring

De største ordene er de ordene som er blitt nevnt flest ganger. En slik fremstilling vil kunne hjelpe deg med å forstå hvordan deltakerne dine snakker om deg og kursene dine, hvilke utfordringer og behov de selv har osv. Med denne kunnskapen vil det bli enklere for deg å speile språket og kommunisere effektivt med deltakerne dine.

 

Lag visuelle framstillinger

Studier viser at hjernen vår prosesserer grafikk 60 000 ganger raskere enn tekst. Det betyr at både du og de du potensielt skal presentere dataene dine for, vil få en bedre forståelse dersom du lager visuelle fremstillinger av dataene dine.

Ordskyer, som vi allerede har nevnt, er en smart måte å visuelt framstille svar på åpne spørsmål. På lukkede spørsmål kan du blant annet benytte deg av grafer, kakediagrammer o.l.

Data fra kursevaluering fremstilt i graf

 

Hvordan du forholder deg til negative tilbakemeldinger

Så, hvordan forholder du deg egentlig til negative tilbakemeldinger?

Først og fremst er det viktig å huske på at det ikke er mulig å til enhver tid få hver eneste deltaker 100% fornøyd.

Uansett hvor gode kurs du leverer, vil det alltid være en viss andel av deltakerne dine som elsker instruktøren og kurset de har vært på, mens en annen andel vil være mindre fornøyd opplevelsen de har hatt. Dette skyldes blant annet at folk har ulike preferanser når det kommer til læringsmetoder og personlige trekk hos instruktøren.

Du bør med andre ord ikke la deg påvirke av den éne mest ekstreme meningen etter den andre. Da er sannsynligheten høy for at du til stadighet blir dratt i to ulike retninger og blir usikker på hva du faktisk bør gjøre annerledes.

Ser du at det er en stor andel deltakere befinner seg på hver sin ende av meningsmålingene dine, betyr dette at du treffer blink hos mange samtidige som du bommer totalt på behovene til en betydelig andel av deltakerne. Er dette tilfelle når deltakerne dine f.eks evaluerer instruktørens læringsmetode, kan du gjøre lurt i å tilby et bredere spekter av læringsmetoder, eventuelt tilby samme kurs tilpasset de ulike målgruppene dine.

Får du store mengder middelmådige vurderinger, kan dette være et tegn på at du leverer helt OK, men bør gjøre mer for å imponere. En ny runde innsamlinger av kursevalueringer vil kunne fortelle deg hva som skal til for å tå til nettopp dette.

Dette bringer oss over til neste punkt.

 

Tolk dataene med målene dine i bakhodet

Alt du gjør bør ta utgangspunkt i målene, strategien og planen virksomheten din har for kursene dere tilbyr. Det inkluderer kursevalueringer. Når du velger spørsmål til evalueringsskjemaet, samler skjemaene inn, tolker resultatene og gjør oppdateringer av gamle skjemaer, bør du alltid ha dette i bakhodet.

La oss ta et eksempel. Du tilbyr allerede et kurs i Google Analytics for nybegynnere og har planer om å lage et nytt kurs for viderekomne. Målet er å få deltakere som allerede har vært på nybegynnerkurs til å komme tilbake på et kurs for viderekomne hos deg.

Med dette i bakhodet, velger du ikke bare ut generiske spørsmål om nybegynnerkurset deltakerne dine har vært på. Du er også ute etter å innhente informasjon som:

  • Hvordan fant de kurset de nettopp deltok på?
  • Var nybegynnerkurset så bra at de kunne tenke seg å ta flere kurs hos deg?
  • Hva slags andre kurs er denne gruppen med deltakere interessert i?
  • Hva kunne de tenke seg å lære om på et kurs for viderekomne?

Denne informasjonen vil hjelpe deg med å utforme det nye kurset best umulig for målgruppen din, gjøre deg i bedre stand til å nå ut til dem og med å oppdatere evalueringsskjemaet ditt.

 

Kursevalueringer: Ikke eneste kilde til informasjon

Med velutformede skjemaer, effektive løsninger for innsamling av kursevalueringer, gode analyser og flotte fremstillinger av dataene dine føles det kanskje ut som om du har et godt grunnlag for å ta gode avgjørelser.

Og selv om kursevalueringer er en viktig del av grunnlaget du bør bruke når du skal forbedre kurstilbudet ditt, bør ikke dette være det eneste grunnlaget.

Hvorfor? Jo, fordi…

  • Folk vet ikke alltid hva de liker eller vil ha.
  • Det som fungerer for tidligere deltakere fungerer ikke nødvendigvis for dine fremtidige deltakere.
  • Ikke alle deltakerne dine sender inn en evaluering.
  • Folk er ikke alltid ærlige.
  • Folk kan finne på å svare tilfeldige svar for å få unnagjort evalueringen så fort som mulig.

Så hva gjør du for å få et så godt og fullstendig bilde som mulig? Jo, du bruker flere kilder. Utfør en årlig revurdering av relevansen til alle kurs du tilbyr, reflekter og del erfaring med andre i og utenfor virksomheten din, se på relevante studier og litteratur, noter ned ad hoc tilbakemeldinger (som du har fått på e-post og gjennom prat i klasserommet) og tilbakemeldinger på sosiale medier.

Først ved å bruke flere informasjonskilder vil du få et helhetlig bilde som egner seg som grunnlag for dine fremtidige beslutninger.

 

Få mer ut av kursevalueringene dine i dag

Har du allerede samlet opp en haug med kursevalueringer? Da har du en gullgruve foran deg som du burde sette i gang med å analysere allerede i dag.

Har du enda ikke startet innhentingen av evalueringer, kan du enkelt lage, samle inn og få oversikt over alle virksomhetens kursevalueringer i FrontCores system for kursadministrasjon. Les mer om Kursevalueringer i FrontCore her.

Lykke til!

117 eksempelspørsmål

& best practice

-  117 eksempelspørsmål i ulike kategorier

-  Hvordan oppnå høy responsrate

-  Hvordan få tilbakemeldinger av høy kvalitet

-  Hvordan effektivt samle inn evalueringer

Likte du denne artikkelen? Ikke glem å dele den:

Ansatte i FrontCore

Kort blå strek

Om FrontCore

Over 2700 kurstilbydere benytter seg av løsninger fra FrontCore – og det er ikke uten grunn. FrontCore er nemlig et av Norges ledende kompetansemiljøer innen webmarkedsføring av kurs og skysystemer for kursadministrasjon. Med over 19 års erfaring fra kursbransjen og fingeren kontinuerlig på pulsen i markedet, hjelper vi kurstilbydere med å oppnå mer effektiv drift og høyere inntekter.

Få inn flere og bedre kursevalueringer

Tjenester

Eline Hagene

Eline Hagene

Senior Marketing Manager

Relaterte artikler

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *