FrontCore logo

Er VR-trening mer effektivt enn andre læringsmetoder?

av | nov 18, 2019 | Læring

Pall med mest populære kurs

VR-trening gjør det mulig for kurs- og opplæringstilbydere å tilby mer effektiv opplæring med høyere grad av sikkerhet til en lavere pris. Men hvor effektivt er egentlig VR-trening for læring?

VR-trening, kalt Virtual reality based training (VRBT) på engelsk, er en interaktiv og dynamisk undervisningsmetode som bruker teknologi for å simulere situasjoner som kan oppstå i virkeligheten.

Pilikon lyseblåLes også: Kan VR revolusjonere opplæring?

 

Hvor effektivt er VR-trening for læring?

Det er ikke alltid enkelt å få ny kunnskap til å feste seg.

Den fremtredende tyske psykologen Hermann Ebbinghaus, viste allerede på 1880-tallet hvor vanskelig det er for folk å huske på ny informasjon gjennom det han kalte «The forgetting cure».

I opplæringssituasjoner der det blir brukt muntlige og bildebaserte læringsmetoder, vil gjennomsnittspersonen glemme 50 prosentav informasjonen i løpet av den første timen.

Neste dag har vi glemt 70 prosent av detaljene, og uten repetisjon vil bare 10 prosent av informasjonen bli husket når en måned har gått.

Hvor mye ville vi husket dersom VR var den benyttede læringsmetoden?

 

Ny kunnskap fester seg bedre

The National Education Association of the United States rapporterer læringsretensjonen til de vanligste læringsmetodene vi har i dag.

Med læringsretensjon menes prosessen der ny informasjon blir overført fra kortidsminnet til langtidsminnet. Det handler med andre ord om å få ny kunnskap til å feste seg.

Mens læringsretensjonen ligger på bare 5 prosent for foredrag og 10 prosent for lesing, finner vi VR blant topp 2 med en læringsretensjon på hele 75 prosent. VR-trening blir kun slått av læring som skjer gjennom å lære opp andre, der læringsretensjonen ligger på 90 prosent.

 

Pyramide med læringseffekten av ulike læringsmetoder

 

Datamaskin og nettbrett slått av VR

Forskere ved University of Maryland gjennomførte en av de første dyptgående analysene på VR-trening. Målet var å finne ut om folk lærer bedre gjennom virtuelle, engasjerende miljøer, enn i mer tradisjonelle settinger som bruk av en todimensjonal stasjonær datamaskin eller et håndholdt nettbrett.

40 prosent av deltakerne i forsøket scoret minst 10 prosent høyere på læringsretensjon ved bruk av VR enn ved bruk av datamaskin eller nettbrett. Forskerne konkluderte dermed at folk husker informasjon bedre dersom den blir presentert for dem i et virtuelt miljø.

Men hvorfor er det egentlig slik?

 

Vitenskapen bak hvorfor VR fungerer i opplæring

Det er flere årsaker til at VR-trening er effektivt for å flytte ny kunnskap fra korttidsminnet over til langtidsminnet vårt.

Her er tre forklaringer:

 

Bringer læring ut i den virkelige verden

Forskning innenfor nevrovitenskap og psykologi har avslørt at hjernen skaper et mentalt kart over et miljø via informasjonen som den innhenter gjennom våre fem sanser.

Informasjonen blir så en del av vår virkelighetsoppfatning. Jo mer informasjon vi får gjennom sansene, jo mer utviklet blir de mentale kartene. Når vi deretter havner i en situasjon som virker kjent, vil hjernen kunne hente fram disse kartene og dermed forutsi hva som kommer til å skje videre.

Når hjernen ikke har noen praktisk erfaring og dermed heller ikke noe tydelig mentalt kart knyttet til en situasjon, blir det derimot vanskelig for oss å forutsi hva som vil skje. Uten praktisk erfaring vil våre reaksjoner måtte basere seg på usortert og abstrakt informasjon som vi har lagret i minnet vårt.

 

Hjerne med mentale kart

 

VR-teknologi hjelper hjernen vår med å skape tydelige mentale kart uten at vi trenger å oppleve situasjonen i den virkelige verden. VR-hjelmer sørger nemlig for å fordype brukeren totalt i den virtuelle simulasjonen ved å lukke sansene fra den virkelige verdenen slik at hjernen tror at den virtuelle verdenen er ekte. Hjernen kobles om og nevrale forbindelser som er nødvendige for læring og hukommelse styrkes. I et simulert miljø både ser og gjør hjernen akkurat det som kreves.

Den virtuelle verdenen gjør oss med andre ord i stand til å lagre mer fullstendige skjemaer som er enklere å huske og som gjør at vi enklere vil kunne reagerer på lignende situasjoner i den virkelige verden.

 

Tilpasset repetisjonstrening

Det er ikke noe nytt at repetisjon er bra for læring. Med VR-teknologi blir det enklere å gjennomføre hyppig repetisjonstrening så ofte som et individ trenger repetisjon for å få noe ny kunnskap til å sitte.  Ikke bare tilrettelegger VR-teknologien for mange repetisjoner, men også for individuelle tilpasninger av repetisjon av visse temaer som individet har spesielt behov for å repetere ytterligere.

 

Kortere treningsøkter

Hjernevitenskapen viser at læring skjer mer effektivt dersom man fordeler opplæringen inn i kortere økter med mange pauser istedenfor lange økter med få pauser.

Med VR-teknologi kan opplæringen skje på forespørsel og med så lange og mange pauser som det er behov for. Dette gir en mye bedre læringseffekt enn fulle, gjentakende opplæringsdager med få avbrekk.

 

Er VR best for all type læring?

Som vi allerede har sett, kan trening i en virtuell virkelighet bidra til at læring setter seg og forblir i langtidsminnet.

Men er opplæring ved hjelp av VR en god læringsmetode for all type læring?

I ett tidligere blogginnlegg, «Kan VR revolusjonere opplæring?», nevnte jeg Viritual Reality Lab ved Københavns Universitets institutt for psykologi og deres forskning på VR og læringsutbytte.

Forsøkene som ble gjort viste at VR er mindre nyttig når det kommer til å lære fakta, men har stort potensiale til å gi økt læringsutbytte dersom det brukes til praktisk opplæring, repetisjon og mengdetrening. Forskerne fant også at VR-teknolog i mange tilfeller fungerer best som et supplement til vanlig undervisning.

 

Pilikon lyseblåLes også: Kan VR revolusjonere opplæring?

 

Bring VR inn i klasserommet

Forskningen viser at VR-trening har en rekke fordeler, også for læring. Ved hjelp av VR-teknologien forbedres hukommelsen og læringen blir mer effektiv. Ønsker du å tilby opplæring med best mulig læringseffekt, bør du med andre ord vurdere å bringe VR-teknologien inn i klasserommet.

Rapport om

voksenopplæring 2019

-  Voksenopplæringens rolle i vårt århundre

-  Status voksenopplæring Norge og Europa

-  Livslang læring i Norge 2008-2017

-  Trender i voksenopplæring

Likte du denne artikkelen? Ikke glem å dele den:

Ansatte i FrontCore

Kort blå strek

Om FrontCore

Over 3700 kurstilbydere benytter seg av løsninger fra FrontCore – og det er ikke uten grunn. FrontCore er nemlig et av Norges ledende kompetansemiljøer innen webmarkedsføring av kurs og skysystemer for kursadministrasjon. Med over 19 års erfaring fra kursbransjen og fingeren kontinuerlig på pulsen i markedet, hjelper vi kurstilbydere med å oppnå mer effektiv drift og høyere inntekter.

Få bedre grunnlag for beslutninger og strategiplanlegging

Tjenester

Eline Hagene

Eline Hagene

Senior Marketing Manager

Relaterte artikler

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *