FrontCore logo

Hva kjennetegner en veldrevet kursvirksomhet?

av | mar 22, 2019 | Kursadministrasjon

Fallgruver på vei til suksess
Kurstilbydere som oppnår suksess – med høy fortjeneste og et godt omdømme – gjør det fordi de deler noen felles egenskaper som nesten garanterer et visst prestasjonsnivå.

Ved å jobbe tett med kurstilbydere i mange forskjellige bransjer og situasjoner, har vi funnet fem slike egenskaper som kjennetegner en veldrevet kursorganisasjon.

Les videre for å lære hvordan du kan bygge disse elementene inn i din kursvirksomhets strategier.

 

Er profesjonelt drevet og har lønnsom vekst

En veldrevet kursvirksomhet drives som en profesjonell virksomhet. Virksomheten har formelle, gjennomtenkte strategier, planer, systemer og prosesser, samt en disiplinert og profittorientert tilnærming til det å drive forretninger. Virksomheten har klare mål og tydelig fordeling av ansvar.

Det som også skiller de veldrevne kursvirksomhetene fra mindre veldrevne kursvirksomheter, er at de er i stand til å håndtere vekst.

Alle kursvirksomheter opplever såkalte «voksesmerter» når virksomheten er i vekst. Påmeldingene strømmer inn, informasjonsmengden blir ofte uhåndterlig stor, tempoet akselererer og det blir lite tid til veloverveide beslutninger. Virksomheten vokser på en måte raskere på utsiden enn på innsiden.

De kursvirksomhetene som planlegger godt i forkant av, og underveis, i ekspanderingen, kartlegger behovet for kvalifiserte og nye ansatte, går til anskaffelse av nødvendige systemer for å håndtere deltakere og administrative oppgaver og får til å utnytte mulighetene veksten gir, det er de som lykkes.

Kjennetegn oppsummert: En veldrevet kursvirksomhet er profesjonelt drevet og har lønnsom vekst.

 

Har en klar visjon og ser det større bildet

En god kursvirksomhet har et klart definert formål og dyrker holdningen om at formålet er viktigere enn prosessen. Virksomhetens retning er klar og tydelig og er forstått både av virksomhetens ansatte og av virksomhetens kunder. Og de ansatte i virksomheten føler at arbeidet de gjør er meningsfylt.

I en veldrevet organisasjon har de ansatte de samme målene som lederne. Alle har en følelse av inkludering og deltakelse, og alle finner arbeidet sitt meningsfylt.

Mennesker finner sitt arbeidet sitt meningsfylt når de ser at det de gjør er verdifullt og kobler arbeidet til noe større enn seg selv og oppgaven alene.

Resultatene vil derfor variere mellom kursvirksomheter som har holdningen: «Vi holder kurs», «Vi lærer andre mennesker nye ting» og «Vi hjelper andre med å oppnå drømmene sine».

Det er kursvirksomheter med holdninger som den sistnevnte som når lengst.

Kjennetegn oppsummert: En veldrevet kursvirksomhet er en motivert og stolt opplæringsorganisasjon med en klar følelse av å utføre meningsfulle og verdifulle oppgaver.

 

Har fokus på utvikling

Du opplever kanskje at du stadig blir sittende med administrative rutineoppgaver og at videreutvikling av kursvirksomheten kommer i andre rekke.

Sannheten er, at for å kunne konkurrere effektivt, må kursvirksomheten din stadig videreutvikles. Det er ikke nok å gjøre det dere alltid ha gjort og det som har fungert tidligere.

De mest veldrevne kursvirksomhetene er i stand til å tilpasse seg et marked som er i stadig endring. De griper nye muligheter og håndtere uventede problemer som plutselig dukker opp.

Fordi de tar ansvar og foretar nødvendige endringer når forholdene krever dette, har de også høyere sannsynlighet for å lykkes.

Kjennetegnet oppsummert: En veldrevet kursvirksomhet er en virksomhet som tilbringer nok tid på å utvikle kursorganisasjonen, ikke bare på å administrere den.

 

Ivaretar kunder gjennom hele kundereisen

En virksomhets suksess bestemmes i stor grad av hvordan virksomheten behandler kundene sine.

Måten en virksomhet praktiserer kundeservice har nemlig en direkte innvirkning på organisasjonens omdømme. Uten tillitt hos kunder, vil ikke virksomheten kunne tjene penger.

Å levere kommunikasjon av høy verdi og på riktige tidspunkter i løpet av hele kundereisen kan derfor være avgjørende for en kursvirksomhets suksess.

Veldig mange kurstilbydere er flinke til å ivareta kundene sine under selve kursgjennomføringen, men glemmer nødvendigheten for god kommunikasjon både i forkant og i etterkant av kurs.

De beste kurstilbyderne derimot, er utrolig flinke på nettopp dette.

Kjennetegn oppsummert: En veldrevet kursvirksomhet har tilfredse kunder som er godt ivaretatt på alle berøringspunkter gjennom hele kundereisen.

 

Fokuserer på effektivitet

Effektivitet er viktig både for vekst og for lønnsomhet.

Veldrevne kursvirksomheter anerkjenner dette og ser alltid etter nye måter å effektivisere virksomheten på.

De har gode prosedyrer på plass, måler og evaluerer effektiviteten av prosesser og systemer jevnlig, og er i stand til å opprettholde høy produktivitet med positive resultater samtidig som de greier å redusere kostnadene. De aller fleste oppnår dette gjennom god planlegging og ved bruk av teknologi som gjør det mulig å effektivisere og automatisere kursvirksomheten.

På denne måten får kursvirksomheten mulighet til å prioritere mer tid til verdiskapende oppgaver som løfter kursvirksomheten til nye høyder.

Kjennetegn oppsummert: En veldrevet kursvirksomhet effektiviserer og automatiserer tidkrevende prosesser og får mer tid til verdiskapende oppgaver.

Dette er de fem egenskapene vi stadig finner hos veldrevne kursvirksomheter. Samlet sett utgjør disse en standard som mindre veldrevne kursvirksomheter kan og bør streve etter. Hvordan ligger din kursvirksomhet an?

Likte du denne artikkelen? Ikke glem å dele den:

Del denne posten: 

Vil du bli en bedre kurstilbyder?

Få innsikt, tips, idéer og inspirasjon rett i innboksen.

Kort blå strek

Om FrontCore

Over 2600 kurstilbydere benytter seg av løsninger fra FrontCore – og det er ikke uten grunn. FrontCore er nemlig et av Norges ledende kompetansemiljøer innen webmarkedsføring av kurs og skysystemer for kursadministrasjon. Med over 18 års erfaring fra kursbransjen og fingeren kontinuerlig på pulsen i markedet, hjelper vi kurstilbydere med å oppnå mer effektiv drift og høyere inntekter.

Få unnagjort oppgavene dine med Sjekklistemal for Kurs

Få unnagjort oppgavene dine med Sjekklistemal for Kurs

Tjenester

Få mer tid til verdiskaping

Automatisér rutineoppgaver og effektiviser kurshverdagen med Kursadministrasjon fra FrontCore.

Vil du bli en bedre kurstilbyder?

Få innsikt, tips, idéer og inspirasjon rett i innboksen.

Forfatter: Eline Hagene

Forfatter: Eline Hagene

Marketing Manager

Eline produserer innhold for å hjelpe kurstilbydere og opplæringsansvarlige med å oppnå en mer effektiv og lønnsom hverdag. Hun har en bachelorgrad i markedsføringsledelse fra Handelshøskolen BI og er Inbound-sertifisert gjennom HubSpot Academy. Besøk Elines LinkedIn-profil her.