FrontCore logo
Norsk fagutdanning logo

Type kurs

Bygg- og anlegg

Størrelse

7 faste ansatte

15 innleide kursholdere

20-25 millioner i omsetning

Løsning

FrontCore Enterprise

Favorittfunksjon

Bedriftsmodulen

Case stydy: Norsk Fagutdanning

Lite salgsteam omsetter for 25 millioner med FrontCore

Det trengs ikke mange ansatte for å omsette for store summer. Norsk Fagutdanning sitter med dyktige ansatte i salgsteamet og tidsbesparende programmer som støttefunksjoner.

Ola Deinboll er daglig leder for Norsk Fagutdanning, og jobber i tillegg operativt med salgs av kurs for bedriften til store aktører innenfor byggebransjen. Ola har ansvar for at resten av salgsteamet, samt 3 andre ansatte som sitter med administrative oppgaver. For å klare å omsette for 20-25 millioner med et så lite salgsteam er det essensielt med gode administrative systemer som regnskapsprogram og kursadministrativt system som støttefunksjon for selgerne.

Norsk Fagutdanning tilbyr kurs i hele Norge innenfor bygg- og anleggsbransjen. Kursene spenner vidt i alt fra fall- og sikringskurs til sertifisert opplæring innenfor maskin- og truckkjøring.

Favorittfunksjonen er bedriftsbookingmodulen da den er mest tidsparende

Der de virkelig store avtalene ligger for Norsk Fagutdanning, er med de store entreprenørfirmaene i landet. Da brukes bedriftsbookingmodulen flittig, der kunden selv får en bruker til det kursadministrative systemet og kan melde på ansatte til kursene selv.

Ved å få kunden til å gjøre mest mulig selv, sparer Norsk Fagutdanning masse tid på feiltasting av navn og fødselsnr.

Bedriftsbookingmodulen med import av deltagere er Ola sin favorittfunksjon i løsningen.

Utviklet løsningen i samarbeid med FrontCore

Norsk Fagutdanning har vært kunde hos FrontCore så lenge, at de har vært med på å utvikle mange av funksjonalitetene som nå er en del av løsningen.

Da de først ble kunde var det kun markedsføringsdelen av løsningen som var på plass, og denne fikk de lite ut av. Men da de virkelig fikk kjenne på effekten av en skybasert kursadministrativ løsning, var da de gikk over til å bruke et regnskapsprogram som kunne integreres med FrontCore.

Med det forsvant all dobbeltføring av kunder både i den kursadministrative løsningen og fakturaprogramvaren, og økonomiansvarlig i bedriften fikk en hel del lavere skuldre.

Selv om Norsk Fagutdanning vurderte mange forskjellige kursadministrative løsninger var målet var hele tiden å gå for et skybasert produkt.

Norsk Fagutdanning Case Stydt fasade

Vi ville jo ikke ha en løsning som lå på en server som måtte restartes to ganger om dagen fordi trafikken var for heftig. Også sikkerhetsmessig ville vi ha ting lagret i sky. Vi har hatt fokus hele veien på at vi vil kunne sitte hvor som helst og gjøre hva som helst, da var vi også veldig godt forberedt da hjemmekontortiden kom og kunne fortsette å levere til våre kunder.

Å være med på å utvikle løsningen mens man vokser som selskap fører både med seg fordeler og ulemper, da det kan være tidkrevende og det ikke alltid går som kunden vil.

Da Norsk Fagutdanning kom til FrontCore med en planleggingsskisse i excel som kalender for sine instruktører, ble instruktørkalenderen i løsningen skapt.

Det er ikke alle som har fått helt dreisen på hvordan kalenderen fungerer, sier Ola, men de som har fått den koblet opp mot egen kalender, elsker den! Da slipper Ola blant annet å informere instruktørene om hvor mange som er meldt på hvert kurs, og enhver melding spart er tid spart.

Ola nevner at de har flere ønsker for nye funksjoner i løsningen, og FrontCore jobber kontinuerlig i samarbeid med Norsk Fagutdanning og flere andre kunder for å utbedre dette.

Den største grunnen til det er at jeg har hatt et godt samarbeid med FrontCore og at jeg føler jeg blir lyttet til med tilbakemeldingene jeg kommer med. De blir også til dels tatt høyde for, kanskje ikke så fort som jeg kunne ønsket, men jeg blir lyttet til. Jeg må ha den tryggheten at mine ansatte har noen å ringe og få hjelp om det skulle være noe, og det fungerer med dere uten at det tar for lang tid.

En verdifull investering for kursvirksomheten

Det er ikke til å komme unna at programvare som opererer som støttefunksjoner gjerne er en stor økonomisk investering for en kursbedrift. Norsk Fagutdanning har FrontCores største pakkeløsning Enterprise, som koster over 200 000,-.

Her innrømmer at de må selge mange kurs for å dekke kostnadene, men at FrontCore per dags dato er det eneste systemet som lever opp til kravene de har til blant annet funksjonalitet.

Norsk Fagutdanning sin bil med logo

Det er viktig å huske at programvaren vi bruker er bare støtteprogrammer, det er ikke de som skaper salget, det er jo menneskene som er ansatt som skaper salget. Og da skal de bare ha et enkelt verktøy, og kundene skal ha en enkel tilgang for å kunne finne seg et kurs.

Sparer tid med autogenererte kursbevis, selvbooking og instruktørkalendere

Da Norsk Fagutdanning og FrontCore har jobbet sammen i lang tid, er det vanskelig å regne ut nøyaktig hvor mye tid som er spart på den kursadministrative løsningen. Men det er visse prosesser Ola mener Norsk Fagutdanning sparer ekstra mye tid på å ha i løsningen.

Ola sier den første første er bedriftsbookingmodulen, der kundene får egen bruker og kan gjennomføre bookingen selv. Han synes særlig det er positivt fordi jo mer kundene gjør selv, jo mindre feilrate på fødselsadatoer, postadresser og navn blir det.

 

Den andre funksjonen er instruktørkalenderen. Norsk Fagutdanning hadde tidligere en skisse i Excel for å holde oversikt over instruktørene, men nå kan hver enkelt hente ut informasjonen selv gjennom sin egen kalender som er synkronisert opp mot kurskalenderen. Der får de løpende informasjon om hvor kurset skal være og hvor mange deltakere som er påmeldt til enhver tid.

 

Den tredje er kursbevismodulen. Ola sier kursbevisene er fantastiske! Istedenfor å generere alle manuelt, kan kursbevisene settes opp til å automatisk sendes ut på mail til deltakere som har gjennomført og bestått kurs. Det sparer mye tid og ressurser.

Oppfordrer andre til å velge FrontCore!

På spørsmålet om Ola ville anbefalt FrontCore til andre kursbedrifter svarer han klart ja, og at han har vært referansekunde flere ganger tidligere. Den største grunnen til at han ville anbefalt FrontCore er fordi han har hatt et godt samarbeid og føler han blir lyttet til med de tilbakemeldingene han kommer med. Han synes de til dels blir tatt høyde for, kanskje ikke så fort som han skulle ønske, men at han blir lyttet til.

Han legger også vekt på at han kan stole på at hans ansatte får hjelp hvis det er noe som stopper opp. For han er det helt avgjørende å ha den tryggheten at hans ansatte har noen å ringe til om det skulle være noe, og det fungerer godt med FrontCore.

Langsiktige samarbeidspartnere

Samarbeidet til Norsk Fagutdanning og FrontCore har vært årelangt. Bedriftene har vokst sammen og hatt en stor del i hverandres utvikling. Vi i FrontCore håper på å fortsette dette gode samarbeidet i mange år fremover, og gleder oss til flere gode ideer og inspirerende samtaler med Norsk Fagutdanning.