FrontCore logo
Hvordan holde en medarbeidersamtale?

Hvordan holde en medarbeidersamtale?

Hvordan holde en medarbeidersamtale? Medarbeidersamtaler er en viktig del av jobben som en god leder og fremmer både medarbeiderutvikling, læring og trivsel. En vellykket medarbeidersamtale styrker dessuten forholdet mellom leder og medarbeider og hjelper til med å...
Hva karakteriserer en god leder?

Hva karakteriserer en god leder?

Hva karakteriserer en god leder? De aller fleste ansatte ønsker seg en god leder, og de aller fleste ledere ønsker å bli ansett som en god leder. Men hva karakteriserer en god leder, hvordan henger lederskap og læring sammen, og hva er egentlig ledelse? Alt dette, og...