FrontCore logo

Kan VR revolusjonere opplæring?

av | jan 9, 2019 | Læring

To menn bruker VR i opplæring

I dag befinner VR-teknologien seg fortsatt i startgropa og er enda mest kjent for sin bruk i spillopplevelser.

Men VR åpner også opp for nye muligheter innen opplæring og undervisning. Bruk av VR-briller kan nemlig gjøre opplæring både mer virkelighetsnær og engasjerende. I tillegg kan man med VR-teknologi gjennomføre trening raskere, med høyere faglig kvalitet og med høyere sikkerhet.

I dette blogginnlegget trekker vi fram fem aktører fra ulike sektorer som har troen på at VR-teknologien vil forandre måten vi lærer på. Disse har allerede tatt VR i bruk i opplæring og ser ulike fordeler ved dette. Videre ser vi på VR-forskning og hvilken kritikk og begrensninger som knytter seg til VR i opplæringssammenheng.

Hva er VR?                                           

Viritual Reality, også kjent som virtuell virkelighet eller VR, går ut på å erstatte så mange sanseinntrykk som mulig gjennom virtuelle/digitale inntrykk. Dette gjøres ved hjelp av VR-briller som plasserer deg inn i en kunstig verden skapt med digitalt innhold bestående av bilder, lyd, video og spill.

Branntrening med VR-teknologi

Securitas har i samarbeid med Real training utviklet branntrening med VR-teknologi spesielt for bedrifter som skal lære opp sine ansatte i hvordan å forebygge og slukke brann.

Opplæringen består av en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser med VR-briller som vil være nyttig erfaring den dagen man står i en reell situasjon.

Forretningsutvikler i brann og redning, Ole-Ivar Bjørkamo, sier at VR-teknologien sparer arbeidsgiveren for både tid og penger, og at læringen er bedre. Med VR-teknologien blir det enklere å trene mer hyppig enn tidligere, og man får også muligheten til å gjennomføre praktiske slukkeøvelser på et stort antall mennesker på kortere tid enn ved tradisjonell branntønnetrening.

En annen fordel med VR-treningen er at man sparer omgivelsene ved å bringe øvelsen inn i den teknologiske verdenen. Øvelsesformen er langt mer miljøvennlig og har høyere sikkerhet enn ordinær, praktisk trening med fysisk brann.

Erfarne brannmenn omtaler branntrening med virituell virkelighet som noe av den mest realistiske opplæringen de har opplevd. I den virtuelle verden kan man nemlig øve på å slukke branner i situasjoner som er mer virkelighetsnære, fremfor å øve på å slukke brann i en branntønne på en gårdsplass.

Rapport om

voksenopplæring 2019

-  Voksenopplæringens rolle i vårt århundre

-  Status voksenopplæring Norge og Europa

-  Livslang læring i Norge 2008-2017

-  Trender i voksenopplæring

VR i sikkerhetsopplæring

Den reduserte risikoen VR-teknologien bringer med seg har gjort VR-teknologi aktuelt også innenfor andre former for sikkerhetsopplæring.

Det internasjonale kompetanseselskapet Trainor startet allerede i 2017 å utvikle VR-teknologi som kan simulere risikofylte bygg- og anleggsoppdrag. De har bygget et helt eget VR-studio for å forske på hvordan denne teknologien kan rettes mot brukere med spesielle opplæringsbehov.

Med støtte fra Innovasjon Norge har selskapet blant annet utviklet Electri City, en virituell verden utviklet for opplæring i elsikkerhet.

ElectriCity arbeidsmiljø

Her ser du et scenario hentet ut av ElectriCity. Foto: Trainor AS

3D-verdenen rommer en rekke ulike miljøer hvor man kan skape realistiske scenarioer og, ved hjelp av VR, utføre praktiske øvelser for risikofylt arbeid i trygge omgivelser.

Ved hjelp av avansert spillteknologi, flyttes den praktiske treningen fra en laptop med mus og tastatur inn i en egen 3D-verden. Her får man en helt annen tilstedeværelse og man kan simulere de farlige arbeidsoppgavene som man utfører i det daglige arbeidet – helt uten risiko.

Kåre Vegar Sund, kreativ leder i Trainor, forteller at de aller fleste synes det er gøy med VR, men at det først og fremst er læringseffekt og praktisk nytte man er ute etter når man bringer VR inn i opplæringen.

Selv om Trainor ikke planlegger å tilby hele opplæringskurs i VR, ser de fordelen av å kunne utføre mengdetrening på risikofylte oppdrag i en virtuell verden. Det har nemlig ikke bare høy læringseffekt og praktisk nytte, men er også både sikrere og billigere.

Få mer tid til de viktige oppgavene

«Etter at vi gikk over til FrontCore har vår kursadministrasjon blitt av en annen verden. Vi gikk fra å trøble med Excel-lister og påmeldinger via e-post til kursadministrasjon som går som en drøm.»

Liv Grindberg

Fagansvarlig kontor og økonomi, OBI

Virtuell virkelighet i utdanning til maritim sektor

Med VR-briller kan man sitte i et klasserom på land og samtidig befinne seg på en plattform langt til sjøs. Dette kan man definitivt dra nytte av når man utdanner sjøfolk.

I starten av 2017 fikk Høgskolen i Sørøst-Norge 13 millioner kroner av Forskningsrådet for å finne ut hvordan VR-briller og virtuell virkelighet kan brukes som en del av utdanningen til maritim sektor.

– Vi er sikre på at riktig bruk av den nye virkelighetsteknologien vil gjøre det mulig å tilby bedre, mer effektiv og enormt mye billigere trening og opplæring av maritimt personell, sa førsteamanuensis Salman Nazir ved Institutt for maritime operasjoner ved HSN til forskning.no ved lanseringen av forskningsprosjektet.

Mann bruker VR-briller i maritim opplæring

 

Nazir mener at kunstig virkelighet vil bli det åpenbare foretrukne valget for trening og opplæring innenfor en rekke sektorer innen fem til ti år. Han mener det er fire årsaker til dette:

  • Teknologien gjør det mulig å foreta trening og opplæring for en brøkdel av prisen av hva det koster å etablere og drifte en stor simulatorpark
  • Med VR-briller kan man oppleve og trene på vanskelige situasjoner overalt, når som helst
  • Treningsformen åpner for høyere grad av individuell tilpassing, hvilket kan gjøre opplæringen mer interessant og relevant
  • VR-briller kan gjøre at opplæringen oppleves mer realistisk og intuitiv, og at det dermed blir lettere for brukerne å forstå hva de skal lære

Forskningsleder Stig-Einar Wiggen mener at VR-briller kan brukes som et supplement til de store simulatorene man i dag bruker til opplæring. Med mer lettbente løsninger vil man nemlig kunne trene hvor som helst og når som helst, og dermed forbedre læringsutbyttet til maritimt personell i opplæring.

 

Bruk av VR i barneskolen

VR er ikke bare egent for opplæring og trening av voksne. Det finnes faktisk allerede flere eksempler på VR-bruk i barneskolen. Her er to av dem.

 

VR-teknologi i matematikkundervisning

Våren 2017 lanserte Innit et spennende pilotprosjekt sammen med Making View og Kommuneforlaget. Prosjektet handler om å bruke VR-teknologi i forbindelse med matematikkundervisning i barneskolen, og har fått navnet VR Education.

Målene for prosjektet er å vise at VR kan engasjere elevene på en helt ny måte og slik stimulere til læringsutbytte, samt tilby lærerne verdifull data og statistikk over nivå og progresjon hos hver elev både i sanntid og over tid.

VR applikasjonen som elevene benytter seg av er utformet som et spill der elevene kan velge å løse regneoppgaver i to typiske butikkscenarioer. Lærerne kan følge med på resultatene i sanntid etter hvert som elevene løser oppgavene, slik at de kan være proaktive i forhold til elever som trenger ekstra oppfølging. Læreren har også mulighet til å styre vanskelighetsgrad for hver enkelt elev.

Les mer om oppgavene elevene løser med VR-briller til her.

Les også: Gamification i opplæring. 

I dag testes VR Education på flere skoler og tilbakemeldingene er utelukkende positive. Her er en snutt fra da VR ble testet på Innbygda skole:

Språk- og skrivetrening med VR

En av hovedårsakene til at VR-teknologi enda ikke har funnet veien inn i mange opplæringsprogrammer, er frykten for kostnader og implementering. Men bruk av VR trenger ikke å være komplisert og dyrt.

Groruddalen skole er et godt eksempel på dette. De har tatt i bruk VR-briller for å variere og tilrettelegge undervisningen, og har valgt å bruke enkle og rimelige VR-briller i papp som man benytter i kombinasjon med en smarttelefon og en nedlastet VR-app.

Og effektene er mange. VR-brillene skaper ikke bare motivasjon og variasjon i undervisningen, men kan også være en viktig visuell støtte og et konkretiseringsverktøy. Dette gjør VR et godt utgangspunkt for språk- og begrepstrening. På Groruddalen skole har de erfart at bruk av VR øker tekstproduksjon og fører til et rikere språk og ordforråd for de elevene som sliter med skriving.

VR åpner altså for spennende pedagogiske og spesialpedagogiske muligheter for variasjon, visualisering, konkretisering og språk- og kommunikasjonstrening. Og med VR-briller i papp er inngangsbilletten lav.

Her kan du se elevene på Groruddalen skole bruke VR-brille:

VR-forskning og et kritisk blikk på VR

Vi har nå sett at VR er på vei inn i opplæringen, og at de som driver med dette har klare formeninger om hvordan VR kan ha effekt for opplæring i deres bransje – Enten det gjelder lavere kostnader, høyere effektivitet eller økt læringsutbytte.

Men hva sier egentlig forskningen om bruk av VR i opplæring?

Ved Viritual Reality Lab ved Københavns Universitets institutt for psykologi, måler forskere læringsutbyttet av ulike VR-simuleringer. Målet er å knekke koden på hvordan innhold skal legges opp slik at elever lærer noe og blir motivert av VR.

Guido Makransky, førsteamanuensis ved Københavns Universitet og leder Virtual Reality, understreker at man ikke bør bruke teknologi for teknologiens skyld. VR er ikke et mirakel og gir ikke noe i seg selv.

– Men i noen tilfeller kan VR-simulering gi noe ekstra. Vi tester det som et supplement til den vanlige undervisningen.

Tester fra Makranskys laboratorium har vist følgende:

  • VR-simulering virker best som repetisjon. Studentene i forsøket fikk best resultater når de først hørte en lærer fortelle om temaet (celler) for så å se en simulering.
  • VR kan brukes til å vekke elevers interesse for et emne. Forskerne har blant annet sett at VR kan vekke skoleelevers interesse for naturvitenskap.

VR – best egnet for teoretisk eller praktisk kunnskap?

Forskerne ved det danske laboratoriumet har også testet VR-simulering som introduserer ingeniørstudenter til sikkerhetsreglene i et virtuelt laboratorium. Studentene ble delt inn i tre grupper: De som fikk informasjon via VR-briller, de som fikk samme opplysninger gjennom å lese en bok og en siste gruppe som fikk informasjonen via en datamaskin.

Én uke etter opplæringen kom studentene inn i et virkelig laboratorium og utførte det de hadde lært. Oppgaven var å finne feil i laboratoriumet som kunne skape sikkerhetsproblemer.

Forskningsforsøk med VR

 

Gruppen som hadde fått sikkerhetsinstruksene via en bok var den gruppen som klarte seg dårligst. Det viste seg å ikke være særlig forskjell mellom datamaskin og VR. VR klarte seg derimot betydelig mye bedre da gruppene ble testet i hva man skal gjøre hvis man får syre i øynene.

Det kan altså se ut som at VR er et lite godt redskap for å lære fakta, men at VR har potensial når det gjelder å lære seg praktisk kunnskap.

Makransky understreker også at man må ta høyde for at effektene man måler i dag kan skyldes at teknologien fortsatt er ny og spennende for mange. Men selv om effekten kanskje dør ut på sikt, mener han at man bør bruke den så lenge den virker.

 

Mulighetene i VR er for mange og gode til å overse

Det kan altså se ut som at VR kan øke læringsutbyttet dersom det brukes til praktisk opplæring, repetisjon og mengdetrening, og at VR-teknologien fungerer best som et supplement til vanlig undervisning.

Vi ser også fra eksemplene våre at VR-teknologi kan ha en rekke andre positive effekter for opplæringsbransjen. Blant disse finner vi muligheten for å trene på risikofylt arbeid i trygge omgivelser, økt effektivitet både i form av at man kan lære opp flere på kortere tid og at det blir enklere å trene hyppigere, høyere grad av individuell tilpasning og mer realistisk og intuitiv opplæring. I tillegg kan VR-teknologi gi viktig visuell støtte og fungere godt som et konkretiseringsverktøy og som interessevekker for ulike temaer.

Med dette i tankene er det nesten umulig å se for seg en fremtidig opplæringsbransje som ikke benytter seg av mulighetene som VR-teknologien bringer. Om ikke VR forandrer måten vi driver opplæring totalt, vil VR-teknologi definitivt påvirke måten vi lærer på i framtiden.

Rapport om

voksenopplæring 2019

-  Voksenopplæringens rolle i vårt århundre

-  Status voksenopplæring Norge og Europa

-  Livslang læring i Norge 2008-2017

-  Trender i voksenopplæring

Likte du denne artikkelen? Ikke glem å dele den:

Kilder:

Anne Ringgaard, «Lærere må vite hva teknologi bidrar med og hvordan», 13.05.18

Securitas, «Branntrening med VR-teknologi», 05.03.17

Stian Martinsen, «Slik lager vi e-læringskurs», 08.02.2016

Frode Aga, «Vil flytte risikofylt HMS-opplæring inn i VR-studio», 04.07.17

Kåre Vegar Sund, «Mener VR kan revolusjonere praktisk opplæring», 04.07.17

Magnus Skatvedt Iversen og Fredrik Laland Ekeli, «Vil bruke VR-teknologi til opplæring av sjøfolk», 11.01.17

Forskning.no, «Utvikler VR-teknologi til opplæring av sjøfolk», 26.01.17

Sveinung Wiig Andersen, «Når klasserommet blir virtuelt», 02.12.16

Statped, «Virituell virkelighet»

Simen Mørch, «VR Education; kan VR engasjere elever på en helt ny måte?», 12.05.17

VR Eucation, «Benytt VR i læring», 2019

Ansatte i FrontCore

Kort blå strek

Om FrontCore

Over 3700 kurstilbydere benytter seg av løsninger fra FrontCore – og det er ikke uten grunn. FrontCore er nemlig et av Norges ledende kompetansemiljøer innen webmarkedsføring av kurs og skysystemer for kursadministrasjon. Med over 19 års erfaring fra kursbransjen og fingeren kontinuerlig på pulsen i markedet, hjelper vi kurstilbydere med å oppnå mer effektiv drift og høyere inntekter.

Få bedre grunnlag for beslutninger og strategiplanlegging

Tjenester

Eline Hagene

Eline Hagene

Senior Marketing Manager

Relaterte artikler

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *