FrontCore logo
e-læring med FrontCore

Hvordan gjøre e-læring engasjerende!

av | apr 7, 2020 | Læring

Når du flytter et klasseromsbasert kurs online, må du tenke annerledes på hvordan du skal engasjere studentene dine. Du kan ikke direkte overføre klasseromslæring til online læring. Kursets format, innhold og struktur, og leveranse må designes spesifikt for online læring. Så hvordan kan du gjøre dette på mest mulig engasjerende måte? I dette innlegget vil jeg presentere 3 punkter du bør tenke på for å gjøre e-læring mer engasjerende!

 

1.      Format

Du har mest sannsynlig allerede noe av innholdet til kurset ditt klart. Enten du skal bygge et online kurs fra bunnen av eller skal gjøre om et klasseromsbasert kurs, er det viktig å tenke på hvilket format du benytter deg av for å formidle innholdet. Hvilket format du velger burde baseres på hvem du skal kommunisere med, hva som er kursets innhold og tema, og hvilke tilgjengelige ressurser du har. Under har jeg listet opp de forskjellige formatene man kan benytte seg av når man skal begynne med online undervisning:

  • Nettbaserte kurs: er tilpasset for å kunne gjennomføres når og hvor som helst. De vil ligge tilgjengelig for deltakerne til enhver tid. Dette kan være en god løsning om du vil gi deltakerne et nettbasert alternativ til å gjennomføre et komplett kurs. Det kan være noe tidkrevende å sette sammen et slikt kurs. Men på den andre siden vil mange ha mulighet til å gjennomføre det når det første er ferdigstilt.
  • Nettundervisning: er undervisning som foregår på nett i sanntid. De kan bestå av en eller flere samlinger. Tidspunkene er satt og både underviser og deltakere må være til stede på samme plattform. Ved en slik form er det vanlig å ha en underviser som presenterer stoffet, men også deler av interaksjon mellom underviser og deltakere.
  • Webinar: er på samme måte som nettundervisning live undervisning. Men der hvor nettundervisning gjerne skjer over flere ganger, skjer webinar en gang der fokuset ligger på at deltakerne stiller spørsmål til instruktøren. Webinarer brukes gjerne som et komplimentært tillegg til nettbaserte kurs eller nettundervisning.
  • E-læring: kan bestå av en kombinasjon av de overnevnte løsningene. I tillegg kan de også inneholde egenaktiviteter, som for eksempel quizer, oppgaveløsning, innhold som skal leses osv. Et eksempel på en e-læringsløsning er Moodle. Om du vil lese mer om FrontCore sin integrasjon med Moodle, kan du gjøre dette her.

e-læring integrasjon FrontCore Moodle

 

Det er viktig å tilpasse formatet til målgruppen. Ulike formater vil være mer engasjerende for noen målgrupper. Består den av barn og yngre kan de dra mer nytte av å delta på mange ulike e-læringsaktiviteter og ha høy grad av interaktivitet mellom deltaker og underviser. Voksne deltakere vil i større grad være i stand til å jobbe mer på egen hånd, og kurstilbyder kan dermed tilby nettbaserte kurs eller nettundervisning til denne målgruppen, med supplerende webinarer for økt interaksjon og samspill. Er du usikker på hvilken løsning som er best for å gjennomføre nettundervisning kan du lese om de forskjellige her.

 

2.      Innhold og struktur

Når det kommer til online kurs og e-læring er innhold struktur ekstra viktig! Du har ikke den samme muligheten til å samhandle med dine kursdeltakere slik du kan i et klasserom, og det er dermed vanskeligere å tilpasse undervisningen løpende. Innhold handler om det faglige innholdet i kurset ditt, altså informasjonen som skal formidles. Struktur handler om lengden på kurset, layout, emneinndeling osv. Det er viktig å skape seg en god oversikt over innholdet og strukturen når det kommer til tema og informasjon, slik at kurset ikke blir for langt eller inneholder unødvendig mye informasjon.

 

Del inn i moduler for bedre oversikt

Del gjerne også kurset ditt inn i moduler basert på tema når du setter det opp. Lag en oversikt med overskift og et par setninger om hva hver modul handler om. Dermed er det lettere å se om oppbygningen fører til en god formidling og engasjerende læring!

 

Få noen du kjenner til å teste kurset

Et godt tips er å kjøre en testrunde på e-læringen. Det kan være lett å se seg blind på eget materiale, så å få noen du kjenner til å gå gjennom og gi deg tilbakemelding kan være en god løsning. Deretter kan du fjerne overflødig informasjon og legge til elementer som eventuelt mangler. Slik sørger du for at dine kursdeltakere får en så god opplevelse som mulig.

117 eksempelspørsmål

& best practice

-  117 eksempelspørsmål i ulike kategorier

-  Hvordan oppnå høy responsrate

-  Hvordan få tilbakemeldinger av høy kvalitet

-  Hvordan effektivt samle inn evalueringer

3.      Oppbygning og leveranse

En utfordring mange kursholdere kan møte når det kommer til online kurs, er å bygge opp undervisningen på en engasjerende måte. Leveranse dreier seg om hvordan kursets innhold formidles til deltakerne og er sammen med oppbygning det viktigste for å engasjere deltakerne!

 

Oppbygning

Mange kan føle seg usikre på hvordan en time med online kurs skal bygges opp. Under legger jeg derfor ved en mulig oppbygning av en modul, som kan gjøre e-læring spennende, variert og engasjerende!

engasjerende e-læring oppbygning online undervisning Bildet er hentet fra denne siden.

Finn den perfekte mengden moduler

Det å dele opp og presentere stoffet til online kursdeltakere kan være en balansegang. På den ene siden kan for mange moduler virke overveldende. Men hvis du inkluderer for få kan deltakerne begynne å stille spørsmål ved verdien av kurset. En fin huskeregel er å ha minimum 10 og maks 50 separate moduler. Hvis innholdet i kurset er så komplekst at du trenger fler enn 50 moduler for å gjennomgå stoffet, burde det grupperes i korte seksjoner. Slik kan deltakerne enkelt følge fremgangen sin.

 

Bruk video!

En stor studie gjennomført av MIT fant at videoer på 6 minutter var de mest engasjerende. I tillegg viste studien at å bytte mellom video av at kursinstruktøren snakker, og bilde av informasjonsslidene er det mest engasjerende for seeren. Å snakke i et natulig og entusiastisk stemmeleie hadde også bedre effekt på motivasjon enn å snakke saktere og mer tydelig.

 

Bruk små quizer

I tillegg til å presentere innholdet i kurset til deltakerne, er det lurt å hjelpe til med å internalisere informasjonen. En av de mest effektive måtene å gjøre dette på, er å inkludere korte quizer på 3-5 spørsmål. Det er vist at å inkludere quizer i online læring forbedrer ytelse og hjelper til å internalisere informasjon, identifisere hull i kunnskapen og gir instruktøren feedback på hvordan deltakerne ligger ann.

Det er viktig at deltakerne umiddelbart får tilbakemelding på riktig/ikke riktig på spørsmålene, så de kan gå tilbake og gjennomgå stoffet på nytt om det er noe de ikke har fått med seg.

 

Benytt deg av et diskusjonsforum

Interaksjon mellom kursdeltakere er en god måte å oppnå effektiv e-læring. En måte å gjøre dette på, er å gjøre det obligatorisk å delta i diskusjonsforum. Deltakere kan dermed stille spørsmål både instruktør og andre deltaker kan svare på, og man kan oppnå et godt faglig miljø rundt temaene tatt opp gjennom kurset! Diskusjonsforum er også en god måte å skape en tilstedeværelse av instruktør under online kurs. Dette kan føre til bedre kommunikasjon mellom deltakerne og instruktøren, og hjelpe til med å gi deltakerne følelsen av den samme interaksjonen man har i et klasserom. Både fra deltaker til deltaker, og fra deltaker til instruktør.

 

Om plattformen du benytter deg av for å holde nettundervisning har et diskusjonsforum eller ikke, trenger du ikke nødvendigvis gå til annskaffelse av et eget program for dette. En enkel løsning kan være å lage en gruppe eller et arrangement på Facebook der spørsmål legges ut som et innlegg.

 

Gjør e-læringen interaktiv!

Dette kan gjøres på forskjellige måter, og kommer ann på hvilke verktøy eller plattformer du benytter deg av. Bruker du for eksempel Zoom kan du etter gjennomgang av fagstoff sende deltakerne inn i Breakout Rooms for å diskutere i mindre grupper.

 

Kahoot er en annen måte å få til interaktiv læring. Kahoot er en online plattform der du kan lage quizer som foregår online via en inngangskode. Her kan du la deltakerne være på lag eller hver for seg, og du kan dermed kombinere verktøy som Breakout Rooms og Kahoot for å skape en følelse av samarbeid i grupper. Dette kan være spesielt nyttig for online kurs for yngre deltakere.

Kahoot logo verktøy online undervisning

Mentimeter er en mer interaktive type presentasjonsverktøy der deltakerne kommer inn på presentasjonen via en kode. Her kan man kjøre live avstemninger, lage ordskyer og få opp spørsmål fra deltakerne live på skjermen. Alt dette i tillegg til den vanlige formidlingen av fagstoff via tekst, bilder og videosnutter. Denne typen presentasjon kan fungere supert som en erstatning for PowerPoint under nettundervisning eller webinar.

Mentimeter logo verktøy online undervisning

Det kan være krevende nok å skulle overføre et opplegg fra klasserom til online. Og det å i tillegg gjøre det spennende og engasjerende for deltakerne ved hjelp av verktøy man ikke er kjent med, gjør det ekstra vanskelig. Vi håper disse tipsene kan gi deg noen tanker om hvordan å overføre kursene til online plattformer, samt hjelpe til å gjøre ditt online kurs mer engasjerende for dine deltakere! Trenger du en online plattform for dine kurs, kan læringsplattformen Moodle være løsningen. Les mer om FrontCore sin integrasjon med Moodle her.

117 eksempelspørsmål

& best practice

-  117 eksempelspørsmål i ulike kategorier

-  Hvordan oppnå høy responsrate

-  Hvordan få tilbakemeldinger av høy kvalitet

-  Hvordan effektivt samle inn evalueringer

Likte du denne artikkelen? Ikke glem å dele den:

Ansatte i FrontCore

Kort blå strek

Om FrontCore

Over 3700 kurstilbydere benytter seg av løsninger fra FrontCore – og det er ikke uten grunn. FrontCore er nemlig et av Norges ledende kompetansemiljøer innen webmarkedsføring av kurs og skysystemer for kursadministrasjon. Med over 19 års erfaring fra kursbransjen og fingeren kontinuerlig på pulsen i markedet, hjelper vi kurstilbydere med å oppnå mer effektiv drift og høyere inntekter.

Få inn flere og bedre kursevalueringer

Tjenester

Forfatter: Frida Sundbye

Forfatter: Frida Sundbye

Digital Content Marketer

Relaterte artikler

Hva er læring? Få tips til metoder som fremmer læring

Lær hvordan du kan forbedre kurs og undervisning ved å forstå hva som fremmer læring. Oppdag ulike læringsteorier og få praktiske råd for å skape engasjerende og effektive kursopplegg. Les våre beste tips for å organisere kurs som gir deltakerne et høyere læringsutbytte.

les mer

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *