FrontCore logo
Blikkfanger

Hva er fordelen med digital læring, og hvorfor bør du bruke e-læring som et verktøy?

av | jun 17, 2024 | Blogg, Læring

En mann holder en kopp og bruker en bærbar datamaskin til å delta i et digitalt e-læringskurs, vist med et treningsvideo på skjermen.

Mange opplever at digital læring gir et høyere læringsutbytte, fordi man kan lære på sine egne vilkår. Ved hjelp av digitale verktøy, for eksempel en læringsplattform, kan man velge når, hvor og hvordan man vil ta et kurs, i stedet for å rette seg etter et bestemt sted eller tidspunkt. Fordelen med digital læring er derfor at man skreddersy forløpet etter hvordan man lærer best. 

Er du kurstilbyder, lærer eller instruktør, bør du kjenne til hvordan man bruke e-læring som et verktøy, og her kan du få gode råd til hvordan du jobber med digital læring i praksis.  

 

Hva er e-læring? 

E-læring, eller digital læring, er en form for læring hvor man bruker PC, mobil eller et annet digital verktøy for å jobbe med lærestoff. Uansett om det er i en undervisningssammenheng eller på et kurs, tar man i bruk undervisningsmateriale, løser oppgaver og diskuterer problemstillinger digitalt. Ofte får man utdelt et digitalt undervisnings- eller kursmateriale som samsvarer med kursbeskrivelsen og hvilket læringsutbytte deltakerne forventer ved å ta kurset. Dermed blir undervisnings- eller kursmaterialet grunnlaget for hva man skal lære. 

 

Hva er et e-læringsverktøy?

Et e-læringsverktøy kan være mange ting, men i dag er en læringsplattform det mest sentrale verktøyet for e-læring. En læringsplattform, som forkortes som LMS, er en digital plattform hvor man kan samle forskjellige kurs. Deltakere eller elever får tilgang på disse kursene på plattformen, og kan gjennomføre kurset når og hvor som helst. 

 

Hva kjennetegner digital læring? 

Man kan oppsummere digital læring i tre punkter, som peker på kjennetegn ved e-læring i motsetning til tradisjonell læring: 

  • Undervisning eller kurs er tilgjengelig på PC, mobil eller annen digital arena, og ikke fysisk 
  • Kurset avholdes ved hjelp av en læringsplattform eller annet e-læringsverktøy 
  • Materiale, opplegg og diskusjoner som er grunnleggende for forløpet er tilgjengelig utelukkende digitalt  

 En kvinne med hodetelefoner bruker en smarttelefon til å delta i digital læring mens hun er på bussen.

Fordelen med digital læring 

Digital læring er en enkel, forutsigbar og effektiv tilgang til læring. Holder du kurs for ansatte internt i bedriften din, eller bruker du eksterne kurs som en del av kompetanseutvikling? Da kan du spare mange ressurser, både økonomisk og tidsmessig, ved å utnytte digitale læringsverktøy. Enkel tilgang til engasjerende kurs legger til rette for at dine ansatte eller kolleger kan utvikle seg i tråd med økte krav fra kunder, etterspørsel på markedet eller utvikling i bransjen. Å bruke e-læring ved bedriftslæring er dessuten sparsommelig, fordi du slipper å sende ansatte på reise hver gang det er behov for kompetanseheving eller videreutdanning. De kan ta et kvalitetskurs fra kontoret – enkelt og greit. 

 

Hvordan fungerer et e-læringskurs i praksis? 

Den som avholder kurset har ansvar for å utforme, godkjenne og avholde kursene. Det betyr at man lager kurs på forhånd, som implementeres i for eksempel læringsplattformen, der man kan ta kurset. Læringsplattformen er derfor et sted for å bygge og samle kurs. Det gir stor verdi for deltakerne, fordi de kan få tilgang på et stort univers av kunnskap som de kan utnytte etter hvordan de lærer best. 

Det handler om å utforme kurset etter hvem som skal ta kurset og hvilke behov og forventninger de har. Samtidig er det avgjørende at innholdet, altså hvordan kurset er organisert, er tilpasset etter dem. Det innebærer at man må bruke verktøy som fungerer for dem, for eksempel videolæring, eller utforme kursmateriell på en kreativ måte. Skap engasjement gjennom bilder og tekst og legg opp til at deltakerne blir motivert av dette. Dette er en vinnende tilgang til å planlegge og avholde e-læringskurs i praksis.   

n kvinne med hodetelefoner sitter ved et skrivebord og ser på en kvinnelig instruktør på skjermen mens hun deltar i et online kurs.

Digital læring kan gi et høyere læringsutbytte  

Som kursleverandør eller instruktør er man ansvarlig for at deltakerne lærer noe av kurset og får et læringsutbytte som gir verdi for dem. E-læring kan være nøkkelen til at deltakerne lærer – og at de er fornøyde med kurset de tar. Digital læring, uansett om du bruker en læringsplattform eller andre digitale verktøy, gir nemlig alle deltakerne anledning til å tilpasse forløpet etter sine behov. Dette øker sjansen for at deltakerne – og du som kursleverandør – lykkes med forløpet. 

Det er ikke for å si at digital læring garanterer et høyere læringsutbytte sammenlignet med tradisjonelle læringsmetoder. Det finnes variasjoner mellom oss mennesker og flere faktorer som påvirker hvordan vi lærer best. Deltakerne tillegger også ulik verdi til karakteristikkene ved digital læring. Et godt eksempel hvor det er uenighet om hvor verdifull det er, er hvorvidt undervisnings- eller kursmaterialet er utelukkende tilgjengelig digitalt eller fysisk. Når det er sagt, er det mye man kan gjøre for å tilpasse e-læringen etter deltakerne og sikre et høyt læringsutbytte. 

Innfri forventningene deres 

For det første, må du sørge for at kurset oppleves intuitivt. Hvis informasjonen er forståelig og oppgavene konkrete er du langt på vei. Dette henger naturligvis sammen med hvordan du velger å utforme kurset, som vi vil si alltid handler om å tilpasse det etter deltakernes nivå. Dette er den beste måten å oppfylle deres behov. De må også oppleve at kursbeskrivelsen samsvarer med hva kurset er i praksis.

Logisk struktur og engasjerende innhold

For det andre, må innholdet i kurset være strukturert på en oversiktlig og forståelig måte. Det innebærer at det må være en logisk flyt i hva som blir gjennomgått fra første til siste dag. Et godt tips for å oppnå dette, er å sikre en god dynamikk mellom bruk av tekst, video og interaktive oppgaver. Måten du bruker tekstinnhold og visuelt innhold, sammen med oppgaver og diskusjoner, er avgjørende for at kurset oppleves variert. På denne måten kan du holde deltakerne engasjerte og motiverte. 

La de velge selv

Sist, men ikke minst, så må e-læringskurset være fleksibelt og forutsigbart. Valgfrihet ligger i kjernen av digital læring. Deltakerne må kunne velge selv hvor og hvordan de skal ta kurset. Dette er tross alt en av de største, om ikke den største fordelen ved å benytte deg av digital læring.  

En kvinne tar notater mens hun ser på en online digitalt kurs på sin bærbare datamaskin hjemme.

Dra nytte av alle redskapene for digital læring 

Når man benytter seg verktøy for digital læring, bruker man ofte en rekke programmer og digitale redskaper om hverandre. Læringsplattformen (LMS) er et selvsagt redskap der deltakere får tilgang på kurset og det materialet som det læres i. Ofte leter man i tillegg etter supplerende informasjon på internett eller bruker ekstra lærestoff som finnes tilgjengelig på andre plattformer. Det kan for eksempel være videoer eller tester. 

Sist, men ikke minst, er det vanlig å gjøre digital læring med interaktive digitale redskaper, som for eksempel Zoom, Google Meet eller et annet digitalt rom for å diskutere hva man lærer. Her kan lærer eller instruktør, og til og med deltakere, holde opplegg som engasjerer og bidrar til enda mer læring.

Man kan bruke alle disse tre redskapene i kombinasjon med hverandre for å dra fullt utbytte av digital læring.

 

Kombiner digital læring med tradisjonelle læringsverktøy 

Det er heller ingenting i veien for å la seg inspirere av fordelene ved digital læring og kombinere det med tradisjonell læring. Det behøver ikke være et spørsmål om enten eller. Du kan bruke digitale verktøy som et supplement til ordinær undervisning eller kurs. En kombinasjon av tradisjonell og digital læring gjør læringsprosessen enda mer fleksibel og lettere å tilpasse til hvert individ.

La oss si at du er ansvarlig for en hel avdeling av mellomledere på arbeidsplassen din, og du ønsker at kollegene dine forbedre dine ferdigheter og kompetanser innen kommunikasjon og delegering. Da er det en god idé å samarbeide med en kursleverandør som kan planlegge et dyptgående kurs i ledelse som avholdes på et fysisk sted. Etter at kurset er gjennomført, kan dere legge opp til at man fortsetter kurset på en læringsplattform, der de ansatte kan finne videomateriell, opplegg og tester som sørger for videreutvikling i flere uker fremover. Dette legger til rette for at læringsprosessen blir en kontinuerlig prosess. 

 

Derfor bør du som kurstilbyder bruke e-læringsverktøy 

Driver du en kursvirksomhet eller har du ansvaret for å gjennomføre opplæring og kurs i bedriften din? Uansett hvilken rolle du har, kan du dra nytte av digitale verktøy for læring. Ved å bruke e-læring øker du nemlig sjansen for at kursdeltakerne får maksimalt utbytte av kurset. 

La oss ta utgangspunkt i et av redskapene for e-læring, nemlig læringsplattformen. 

Fleksibel organisering av kurs 

For det første, har du muligheten til å utvikle digitale læringselementer fra start til slutt. Fra du begynner å planlegge strukturen for opplegget og setter sammen materialet, til du ferdigstiller og gjennomfører kurset, har du stor grad av frihet og fleksibilitet i læringsplattformen. Du kan integrere LMS med andre verktøy du har for å administrere kurset, for eksempel et TMS (training management system), som lar deg effektivisere og forbedre brukerreisen. Samtidig kan du sette et mål for læringen og sikre jevnlig kvalitetssikring.

Skap motivasjon gjennom kreativt innhold 

Du kan designe et kurs som samsvarer med deltakernes forventninger og kompetanser. Dra nytte av digitale verktøy og virkemidler, og utvikle kurs i samarbeid med fagmiljøet eller bransjen du opererer innenfor. Har du tilgang på forskere, er du i bransjen … Denne innsikten kan du bruke til å planlegge innholdet i kurset og legge til rette for god bruk av faglig innhold. Samtidig kan du bruke dette til å lage engasjerende innhold og være kreativ med bilder og tekst slik at kurset motiverer til læring. 

Gjør læring tilgjengelig i flere format

Vi har allerede vært inne på at nøkkelen til motivasjon ligger i å bli inspirert av et kreativt kursmateriale. Dette vil vi understreke betydningen av igjen. I et LMS kan du utforme engasjerende innhold, som du kan bruke til å understøtte de andre tradisjonelle, fysiske læringsmetodene du bruker. Å kombinere normal kursdeltakelse, der folk møter opp i person, med digitale verktøy gir alle muligheten til å lære på sine premisser. Samtidig kan du legge opp til videolæring, der du integrerer videoer for å fange deltakernes oppmerksomhet ytterligere. På denne måten får du dekket alle behovene og øke sjansen for at alle deltakerne får et høyt læringsutbytte. 

 

Prøv LMS i dag 

Er du kurstilbyder eller ansvarlig for opplæring på arbeidsplassen din? Da har du muligheten til å benytte deg verktøy som enda høyere læringsutbytte. Med FrontCore sin digitale læringsplattform, kan du utforme kurs som kan tas hvor og når som helst. 

Integrer dette med TMS-systemet ditt for å administrere kurset ditt. Med solide verktøy og en klar bevissthet om hvordan du kan lære bort og oppmuntre til læring, vil kurset oppleves mer verdifullt for deltakerne dine, i tillegg til at det booster kvaliteten i kursvirksomheten din. 

Likte du denne artikkelen? Ikke glem å dele den:

Ansatte i FrontCore

Kort blå strek

Om FrontCore

Over 3700 kurstilbydere benytter seg av løsninger fra FrontCore – og det er ikke uten grunn. FrontCore er nemlig et av Norges ledende kompetansemiljøer innen webmarkedsføring av kurs og skysystemer for kursadministrasjon. Med over 19 års erfaring fra kursbransjen og fingeren kontinuerlig på pulsen i markedet, hjelper vi kurstilbydere med å oppnå mer effektiv drift og høyere inntekter.

Tjenester

Eline Hagene

Eline Hagene

Senior Marketing Manager

Relaterte artikler

Hvordan holde en medarbeidersamtale?

Lær hvordan du holder en effektiv medarbeidersamtale! Utforsk tips til forberedelse, gjennomføring og oppfølging, samt spørsmål du kan stille for å styrke kommunikasjon og engasjement. Gjør samtalene dine meningsfulle og få bedre resultater!

les mer

Hvordan finne målgruppen din?

Lær hvordan du identifiserer målgruppen din for bedre markedsføring. Få innsikt i å analysere eksisterende kunder, utføre konkurrentanalyser og forstå viktigheten av primær- og sekundærmålgrupper. Øk treffsikkerheten og effektiviteten i din kommunikasjon.

les mer

Hva karakteriserer en god leder?

Lær hva som kjennetegner en god leder og hvordan ledelse og læring henger sammen. Oppdag viktige egenskaper som støttende, empatisk og løsningsorientert ledelse. Få innsikt i hvordan du kan implementere effektive læringsstrategier på arbeidsplassen.

les mer

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *