FrontCore logo
Blikkfanger

Kursevalueringer: Hvordan lage skjemaer som gir deg verdifull innsikt?

av | feb 21, 2020 | Kursadministrasjon

Pall med mest populære kurs

Hvor mye nyttig informasjon du får ut av innsamlede kursevalueringer avhenger helt og holdent av hvor flink du har vært til å lage gode evalueringsskjemaer.

Mens velutformede skjemaer kan gi deg verdifull innsikt som du kan bruke til å bringe kursvirksomheten din helt til topps, kan dårlig utformede skjemaer resultere i verdiløs og villedende informasjon som fører deg i helt feil retning.

Enten du planlegger å lage ditt aller første kursevalueringsskjema eller ønsker å forbedre skjemaene du allerede har: Her får du 6 tips til hvordan du kan lage skjemaer som sikrer deg den verdifulle innsikten som du (forhåpentligvis) er ute etter.

 

Hvordan strukturere et skjema for kursevaluering

Så, hvordan går du egentlig fram når du skal utforme gode evalueringsskjemaer til kursene dine?

Vel. Hva som er et bra evalueringsskjema avhenger selvfølgelig av målene dine og hva slags kurs du ber deltakerne dine om å evaluere. Likevel er det noen ting du alltid bør tenke på når du utformer skjemaene dine.

La oss begynne med å se på hvordan du introduserer deltakerne dine for evalueringen din.

 

Vær ærlig om formålet

Vær ærlig og fortell deltakerne dine hvorfor det er viktig at de svarer på evalueringsskjemaet. Først når dette er formidlet vil deltakeren føle seg motivert til å fullføre evalueringsskjemaet. Det er tross alt svært få som liker å bli bedt om å gjøre ting uten å få vite hvorfor de bør gjøre det.

Formålet kan gjerne klargjøres av både instruktøren og i evalueringsskjemaets innledning.

Er du usikker på hvordan du skal formulere formålet på en innbydende måte? Her er noen eksempler:

 • «Vi er opptatt av våre deltakeres opplevelse av oss og trenger din tilbakemelding for å vite hva vi er gode på og hvordan vi kan forbedre oss.»
 • «Tilbakemelding fra våre deltakere gjør det mulig for oss å forbedre oss og levere kurs av høy kvalitet.»
 • «Din mening er viktig for oss. Ved å ta denne evalueringen hjelper du oss med å levere enda bedre kurs og kundeservice.»

 

Still de rette spørsmålene

Når du har en god innledning på plass, er tiden inne for å lande hvilke spørsmål du skal stille. Dette kan være en vrien oppgave. Det er mye du vil ha svar på, men du vil likevel ikke stille så mange spørsmål at deltakerne dine ikke orker å fullføre evalueringen.

Så, hvilke spørsmål bør du stille og hvordan bør du stille dem?

Lag først en liste med alle spørsmål som du ønsker svar på. Når du har gjort dette, still deg selv følgende spørsmål for å finne ut hvilke du bør inkludere i undersøkelsen:

 • Vil dette spørsmålet hjelpe meg å forbedre leveransen av dette kurset (eller er jeg bare nysgjerrig og synes dette er spennende å få svar på)?
 • Finnes det en enklere måte å stille dette spørsmålet på?
 • Kan jeg få svar på to eller flere spørsmål ved å omformulere meg?
 • Er dette spørsmålet ledende?
 • Finnes det flere måter å tolke dette spørsmålet på? Kan jeg formulere det tydeligere?
 • Bruker jeg et språk som passer målgruppen min?

Disse spørsmålene vil hjelpe deg med å filtrere ut unødvendige, dårlig formulerte spørsmål og etterlate deg med en liste med kvalitetssikrede, gode spørsmål som vil gi deg de svarene du faktisk trenger svar på.

117 eksempelspørsmål

& best practice

-  117 eksempelspørsmål i ulike kategorier

-  Hvordan oppnå høy responsrate

-  Hvordan få tilbakemeldinger av høy kvalitet

-  Hvordan effektivt samle inn evalueringer

Still de rette spørsmålene

Når du har en god innledning på plass, er tiden inne for å lande hvilke spørsmål du skal stille. Dette kan være en vrien oppgave. Det er mye du vil ha svar på, men du vil likevel ikke stille så mange spørsmål at deltakerne dine ikke orker å fullføre evalueringen.

Så, hvilke spørsmål bør du stille og hvordan bør du stille dem?

Lag først en liste med alle spørsmål som du ønsker svar på. Når du har gjort dette, still deg selv følgende spørsmål for å finne ut hvilke du bør inkludere i undersøkelsen:

 • Vil dette spørsmålet hjelpe meg å forbedre leveransen av dette kurset (eller er jeg bare nysgjerrig og synes dette er spennende å få svar på)?
 • Finnes det en enklere måte å stille dette spørsmålet på?
 • Kan jeg få svar på to eller flere spørsmål ved å omformulere meg?
 • Er dette spørsmålet ledende?
 • Finnes det flere måter å tolke dette spørsmålet på? Kan jeg formulere det tydeligere?
 • Bruker jeg et språk som passer målgruppen min?

Disse spørsmålene vil hjelpe deg med å filtrere ut unødvendige, dårlig formulerte spørsmål og etterlate deg med en liste med kvalitetssikrede, gode spørsmål som vil gi deg de svarene du faktisk trenger svar på.

 

Tilpass lengden til din målgruppe

Nå som du har utelukket en del unødvendige spørsmål, bør du teste hvor lang tid testen tar å fullføre.

Resultatet bør du sammenligne med den tiden du estimerer at målgruppen din er villig til å bruke på gi tilbakemeldinger som dette. Hvor motivert og hvor høy toleranse de har for lange skjemaer avhenger selvfølgelig av hvem som befinner seg i målgruppen din.

To ting som også kan være verdt å merke seg: En analyse SurveyMonkey gjorde av omkring 100 000 spørreundersøkelser, viste at jo flere spørsmål du stiller, jo kortere tid bruker respondentene per spørsmål. Analysen viste også at fullføringsraten dalte mellom 5-20% dersom undersøkelsen tok mer enn 7-8 minutter å fullføre.

Tips: Reduser hvor mange som hopper av underveis ved å opplyse innledningsvis hvor lang tid undersøkelsen vil ta. Da gir du respondenten riktige forventninger om hvor lang tid evalueringen vil ta.
 
Velkomsthilsen på kursevaluering

I FrontCore Kursevalueringer kan du enkelt lage en velkomsthilsen som deltakerne dine får se før de besvarer spørsmålene dine.

Ser du at det tar for lang tid å fullføre evalueringen, bør du rangere spørsmålene dine etter viktighet og plukke ut de spørsmålene som det er aller viktigst å få svar på.

 

Bruk ulike spørsmål- og svaralternativer

Vi har allerede vært inne på at du bør velge formuleringene dine med omhu. I den forbindelse er det også verdt å nevne at du ikke bør låse deg til kun én spørsmålstype.

Mens lukkede spørsmål er enklere å analysere og kan gi et bedre bilde av hva massen mener om konkrete aspekter, gir åpne spørsmål bedre innsikt i hver enkelt deltakers opplevelse av kurset. Med sistnevnte spørsmålstype kan du til og med få innspill som du selv aldri hadde kommet på å spørre etter.

Åpne spørsmål: Spørsmål som gir et fortellende svar. Dette innebærrer at spørsmålet ikke kan besvares med enkeltord som «ja» eller «nei». Respondenten må selv fylle ut svaret.

Lukkede spørsmål: Motsatt av et åpent spørsmål. På et lukket spørsmål kan ikke motparten gi svaret de selv ønsker.

I tillegg til de typiske flervalgsalternativene, bør du tilby deltakerne å svare ved bruk av ulike skalaer. La respondenten rangere noe ved hjelp av et visst antall stjerner eller si seg enig eller uenig i ulik grad.  Denne type svaralternativer kan få fram nyanser som vanlige flervalgsspørsmål ikke gjør.

Ved å benytte deg av en blanding av spørsmålstyper og svarvarianter vil du kunne danne deg et bedre og mer fullstendig bilde av hvordan deltakerne dine har opplevd kurset de har deltatt på.

 

Les også: Hvordan tolke kursevalueringene dine riktig

 

Ikke vær for snever

Når du lager evalueringsskjemaet bør du passe på å få med spørsmål om flere ulike aspekter ved kurset. Et typisk feiltrinn her er å fokusere utelukkende på instruktøren og kursinnholdet. Mange glemmer bort andre viktige faktorer som kan ødelegge helhetsinntrykket av kurset.

Så hvilke andre ting bør du egentlig vurdere å spørre om?

Vel, det kommer selvfølgelig helt an på hva som er relevant for kurset ditt, men her er andre ting du bør vurderer å spørre om:

 • Hva var hovedårsaken til at deltakeren tok kurset?
 • Hvordan opplevde deltakeren bookingprosessen? Var det smidig å melde seg på kurset?
 • Hva synes deltakeren om lokalet? Hvor godt kunne deltakeren høre instruktøren? Var det enkelt å finne frem?
 • Hvis kurset gjennomføres på nett: Hvordan opplevde deltakeren læringsplattformen?
 • Hvordan opplever deltakeren læringsutbyttet?

 

Ha et bevisst forhold til anonymisering

Det finnes flere grunner til å anonymisere respondentene dine. Den mest åpenbare er kanskje at det er det øker sannsynligheten for at deltakerne dine er ærlige med tilbakemeldingene sine.

De negative sidene ved å anonymisere resultatene er likevel ikke til å feie under teppet.

For det første, så vil anonymiseringen innebære at du mister muligheten til å følge opp eventuelle misfornøyde deltakere.

For det andre, så vil du ikke lenger kunne bruke de positive tilbakemeldingene som kundeomtaler i markedskommunikasjonen din.

Med andre ord: Tenk nøye gjennom om det er nødvendig å anonymisere evalueringen eller ikke. Stiller du ikke spørsmål som er på den mer sensitive siden, kan det være lurt å la være.

Tips: Ikke la instruktøren dele ut og samle inn tilbakemeldingene på papir. Det kan være ubehagelig for deltakere å gi ærlige tilbakemeldinger når instruktøren samler inn evalueringsskjemaene og kan se hvilken deltaker som har svart hva. Unngå dette enkelt ved å sende ut skjemaene elektronisk.

 

Få mer ut av kursevalueringene dine i dag

Når du lager evalueringsskjemaer tilknyttet kursene dine, legger du grunnlaget for hvor mye verdifull innsikt du kan hente ut av dataene dine i etterkant av innsamling. Små justeringer kan utgjøre en stor forskjell på hva du sitter igjen med.

Ønsker du en smidig måte å innhente kursevalueringer? Lag, samle inn og få oversikt over alle virksomhetens kursevalueringer i FrontCores system for kursadministrasjon. Les mer om Kursevalueringer i FrontCore her.

117 eksempelspørsmål

& best practice

-  117 eksempelspørsmål i ulike kategorier

-  Hvordan oppnå høy responsrate

-  Hvordan få tilbakemeldinger av høy kvalitet

-  Hvordan effektivt samle inn evalueringer

Likte du denne artikkelen? Ikke glem å dele den:

Ansatte i FrontCore

Kort blå strek

Om FrontCore

Over 2700 kurstilbydere benytter seg av løsninger fra FrontCore – og det er ikke uten grunn. FrontCore er nemlig et av Norges ledende kompetansemiljøer innen webmarkedsføring av kurs og skysystemer for kursadministrasjon. Med over 19 års erfaring fra kursbransjen og fingeren kontinuerlig på pulsen i markedet, hjelper vi kurstilbydere med å oppnå mer effektiv drift og høyere inntekter.

Få inn flere og bedre kursevalueringer

Tjenester

Eline Hagene

Eline Hagene

Senior Marketing Manager

Relaterte artikler

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *