FrontCore logo
Blikkfanger

Er Norges system for voksenopplæring klar for framtidens utfordringer?

av | sep 12, 2019 | Aktuelt

Voksenopplæring i klasserom

Er Norges system for voksenopplæring framtidsrettet nok til å takle de mange utfordringene og endringene det 21. århundret bringer med seg?

Store utfordringer som økt digitalisering, en eldre befolkning, endringer i sysselsetting, høye nivåer med migrasjon og klimaendringer har stor innvirkning på hvilke jobber som er tilgjengelige og hvilke ferdigheter som trengs for å utføre dem.

Skal vi kunne takle disse utfordringene og klare å hente ut fordeler fra disse globale endringene, er vi avhengig av gode og framtidsrettede systemer for voksenopplæring.

Så: Hvor framtidsrettet er egentlig Norges system for voksenopplæring?

 

Pilikon lyseblåLes også: Voksenopplæringens rolle i det 21. århundret: En uunnværlig nøkkel

 

Syv dimensjoner for å vurdere systemer for voksenopplæring

OECD’s PAL dashboard – Priorities for Adult Learning sammenligner hvor framtidsrettet systemene for voksenopplæring er på tvers av land, langs syv dimensjoner. De syv dimensjonene dekker både formell og uformell voksenopplæring.

De syv dimensjonene er:

Hastegrad: Hvor mye opplæringsbehovet haster. Måles ved blant annet behov for omstilling, automatisering i arbeidslivet, aldrende befolkning og lavt kompetansenivå.

Dekning: Deltakelse i voksenopplæring, både fra individer og virksomheter.

Inkludering: Hvor inkluderende systemet er, og om de gruppene som trenger det mest deltar.

Fleksibilitet og veiledning: Hvor god informasjonsflyt det er i systemet og om opplæringstilbudet er fleksibelt og treffer voksnes behov.

Tilpasning: Hvor godt innholdet i voksenopplæringen treffer behovene i arbeidsmarkedet.

Opplevd innvirkning: Opplevd nytte og effekt av opplæringen.

Finansiering: Hvordan voksenopplæringssystemet er finansiert, både finansieringsnivå og fordeling mellom individet, arbeidsgiver og det offentlige.

Scoren på disse dimensjonene går fra 0-1 og sier noe om hvor fremtidsrettet systemet for voksenopplæringen er i de ulike OECD-landene. Med fremtidsrettet menes systemets evne til å hjelpe mennesker med å utvikle og opprettholde relevante ferdigheter i forhold til deres yrkeskarriere. Scoren settes på bakgrunn av en rekke indikatorer som ligger innunder hver dimensjon. Du kan lese mer om disse indikatorene i vår Rapport om Voksenopplæring 2019 her.

 

Hvor framtidsrettet er Norges system for voksenopplæring?

Hvordan presterer Norge på OECDs syv dimensjoner?

I infografikken nedenfor kan du se hvordan Norge presterer på de ulike dimensjonene sammenlignet med gjennomsnittscoren for alle OECD-land og de landene som har høyest og lavest score på dimensjonene.

Ikke tilhenger av infografikker eller synes du det blir for liten tekst på mobiltelefon? Frykt ikke, du finner tekstversjonen lenger ned i blogginnlegget.

OECD rapport om voksenopplæring i Norge

Hastegrad

Hvor pressende er behovet for å oppdatere systemet for voksenopplæring i Norge?

Score: 0,18

Plassering: 34/35

 

Dekning

I hvilken grad er mennesker og selskaper engasjert i læring i Norge?

Score: 0,65

Plassering: 7/33

 

Inkludering

Hvor inkluderende er læringsmulighetene for voksne i Norge?

Score: 0,58

Plassering: 9/30

 

Fleksibilitet og veiledning

Er læringsmulighetene for voksne fleksible og er veiledning lett tilgjengelig i Norge?

Score: 0,52

Plassering: 10/35

 

Tilpasning

Er voksenopplæringen i Norge tilpasset arbeidsmarkedets behov?

Norges score: 0,72

Plassering: 3/32

 

Opplevd innvirkning

Hvor stor er innvirkningen av voksenopplæringen i Norge?

Score: 0,46

Plassering: 26/35

 

Finansiering

Hvor godt er systemet for voksenopplæring finansiert i Norge?

Score: 0,45

Plassering: 14/33

 

Voksenopplæring i Norge: Framtidsrettet, men med forbedringspotensiale

Det er heldigvis ikke noe hastende behov for å oppdatere systemet for voksenopplæring i Norge. Vi er faktisk blant de to landene hvor behovet for oppdatering er minst. Dessuten er vår voksenopplæring svært godt tilpasset arbeidsmarkedets behov, og både enkeltmennesker og selskaper er høyt engasjert i læring i Norge.

Likevel ser vi at den opplevde innvirkningen av voksenopplæringen kunne vært betydelig større og at læringsmulighetene for voksne kunne vært mer fleksible og veiledning mer tilgjengelig enn i dag.

Selv om vi ligger over snittet, når vi heller ikke toppen når det kommer til hvor inkluderende læringsmulighetene for voksne er. Det samme gjelder vår finansieringsordning: Vi er helt midt på treet, hvilket gjør vårt system mindre bærekraftig enn det ved første øyekast kanskje ser ut som.

Norges system for voksenopplæring er med andre ord framtidsrettet, men det har forbedringspotensiale. Det er ingen umiddelbar hast for forbedringer, men dersom vi ønsker å takle vår tids utfordringer og hente ut de gevinstene som et endret arbeidsmarked kan medbringe, trenger vi mer veiledning, mer fleksible ordninger, en forbedret finansieringsordning og mer inkludering i den norske voksenopplæringen.

Likte du denne artikkelen? Ikke glem å dele den:

Del denne posten: 

FrontCore-teamet

Kort blå strek

Om FrontCore

Over 2600 kurstilbydere benytter seg av løsninger fra FrontCore – og det er ikke uten grunn. FrontCore er nemlig et av Norges ledende kompetansemiljøer innen webmarkedsføring av kurs og skysystemer for kursadministrasjon. Med over 18 års erfaring fra kursbransjen og fingeren kontinuerlig på pulsen i markedet, hjelper vi kurstilbydere med å oppnå mer effektiv drift og høyere inntekter.

Få bedre grunnlag for beslutninger og strategiplanlegging

Tjenester

Vil du bli en bedre kurstilbyder?

Få innsikt, tips, idéer og inspirasjon rett i innboksen.

Spar opptil 61% tid brukt på kursadministrative oppgaver

Med FrontCore kan du automatisere prosessene dine og gjøre all kursadministrasjon på ett sted.

Forfatter: Eline Hagene

Forfatter: Eline Hagene

Marketing Manager

Eline produserer innhold for å hjelpe kurstilbydere og opplæringsansvarlige med å oppnå en mer effektiv og lønnsom hverdag. Hun har en bachelorgrad i markedsføringsledelse fra Handelshøskolen BI og er Inbound-sertifisert gjennom HubSpot Academy. Besøk Elines LinkedIn-profil her.

Hva er læring? Få tips til metoder som fremmer læring

Lær hvordan du kan forbedre kurs og undervisning ved å forstå hva som fremmer læring. Oppdag ulike læringsteorier og få praktiske råd for å skape engasjerende og effektive kursopplegg. Les våre beste tips for å organisere kurs som gir deltakerne et høyere læringsutbytte.

les mer

Utnytt kraften i e-læringssystemer

E-læringssystemer (LMS) har fullstendig endret måten vi tilnærmer oss utdanning og opplæring. Etter fremveksten av nettbasert læring har LMS-plattformer blitt et viktig verktøy for både kursvirksomheter så vel som bedrifter som ønsker å trene sine ansatte.

les mer